Světový den mokřadů

Ten připadá na 2. února a připomínají si ho lidé na celém světě. Tento den označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, která má mezinárodní význam jako biotop vodního ptactva. Nazývaná je Ramsarská úmluva v roce 1971. úmluva má 171 smluvních stran, států, které se připojily. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od roku 1990 a v jejím seznamu je 14 mokřadů. Mezi ně patří i rybniční soustavy, říční nivy, rašeliniště a jeden podzemní mokřad. Mokřady jsou v současnosti nejohroženější ekosystém. Od roku 1900 celosvětově zmizelo 64 % mokřadů, v České republice až 80 %. jsou důležité pro rostliny, živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží a tím přispívají k regulaci změny klimatu. Zjistili jsme, že za posledních 40 let jsme přišli o 75 % vodních ptáků.

Světový den mokřadů

Proto si dnes školní družina připomenula Světový den mokřadů. Po výuce se schází všechny oddělení ve školní družině 1. oddělení. Nejprve jsme si povídali o tom, co jsou to vlastně mokřady a co my sami, si představujeme a co tam patří. K těmto prostorům mokřad si přiřazujeme i co tam žije a roste, co tam všechno můžeme vidět a najít. Potom jsme shlédli krátký film na téma Voda a mokřady.

Rozdělujeme se do čtyř skupin, tak jak jsme zvyklí a jdeme soutěžit. Ověříme si, co jsme si opravdu z filmu i vyprávění všechno zapamatovali. V první soutěži máme za úkol z obrázků seřadit vývoj žáby. Druhá část nás zavádí mezi živočichy, kde je naším úkolem přiřadit potravu, kterou se živí. V další části soutěžení máme dle popisu vytvořit a výtvarně ztvárnit mapu, jak takový mokřad může vypadat. Ve druhé části mapování jsme dostali další část názorné, ale písemné mapy, ke které máme přiřazovat živočichy a rostliny, podle toho, jak zjistíme, kde je najdeme. Obrázky pak vlepujeme do naší nakreslené mapy mokřadů. Po splnění všech úkolů nastává vyhodnocení a my zjišťujeme, jak na tom jednotlivé skupiny jsou. Společně si kontrolujeme, co kde mělo být. A jak to nakonec všechno dopadlo?

1.           místo – 3. skupina – 54 body
2. až 3.  místo – 1. a 2. skupina – 53 body
3.           místo – 4. skupina – 51 bod

Boj byl opravdu vyrovnaný a rozdíly mezi jednotlivými skupinami byly velice malé. A to je super! V závěru jsme si všichni uvědomili, jak důležitou úlohu v přírodě hrají mokřady. Jsou nedílnou součástí našeho života.

Autor:
Vydáno: