Světový den divadla

S více než týdenním předstihem jsme se dnes sešli v družině prvního oddělení, abychom společně oslavili Mezinárodní den divadla. Tento významný den patří až na 27. 3., ale vzhledem k Velikonočním svátkům, jsme si ho ve školní družině připomněli již dnes. Proto i tento den jsme zvolali větu: „Divadlo žije!“ Světový den divadla je připomínkou divadelního umění a jeho nesčetných podob. Divadlo má schopnost propojovat lidi různých kultur, kultury jako takové, ale i dává prostor pro nenásilnou formu výchovy a informací. Divadlo je živý organismus a hraje se po celém světě. Divadlo nám dává emoce, umí rozesmát i rozplakat, umí lidi spojit, ale nejenom herce na jevišti, ale též celý divadelní „ancábl“. Do tohoto divadelního kolotoče dokáže zapojit i diváky.

Světový den divadla

Krátce po třinácté hodině se všechna oddělení školní družiny shlukují v družině prvního oddělení a úvodního slova se ujímá paní vychovatelka Martina Jerneková. Ta nás nejprve seznamuje s historií Světového dne divadla. Připomíná 9. kongres Mezinárodního divadelního ústavu, který se konal v červnu 1961 ve Vídni. Zde předseda finského střediska vyhlásil jeden den v roce jako Světový den divadla. Smyslem a cílem tohoto Světového dne divadla je přimět divadelníky na jevištích i obecenstvo v sálech k zamyšlení nad posláním a úlohou divadla, vyjádřit solidaritu divadelníkům celého světa. UNESCO tuto iniciativu přijalo a od roku 1962 se koná přehlídka „Divadlo národů“ v Paříži. Tento den je slaven ve více než 100 zemích světa. Každoročně někdo z divadelních osobností sepíše Poselství, které je pak čteno 27. března ve všech divadlech na celém světě. V roce 1994 byl autorem Poselství i Václav Havel. Po krátkém připomenutí historie se slova ujímá dramatický kroužek, který pracuje pod vedením Jany Novákové. Ten nám předvedl dramatizaci dvou krátkých pohádek. Proč maminka nechce Adámka a Slepička. My jsme se letos zaměřili na připomenutí etikety divadla. Názorně jsme k této etiketě využili krátké filmové zpracování z dětského televizního pořadu na Déčku od Ladislava Špačka. Seznámili jsme se s chováním a vystupováním v divadle, řešili jsme i problém společenského oblékání do divadla a další otázky. Po skončení jsme se odebrali na školní dvorek, kde pro nás byla připravena soutěž. Zde jsme mohli zúročit naše znalosti o divadle a jeho etiketě. V prostoru dvorka bylo rozmístěno třináct soutěžních tabulek, kde jsme určovali správnou odpověď, kterou jsme zaznamenávali do startovní karty. Po skončení soutěže proběhlo hned vyhodnocení. A jak to dopadlo? Jaké byly výsledky?

Plný počet bodů získali a první místo obsadili: Filip Michajlovič, Kuba Kinský, Honza Svoboda, Petr Kokstein, Nikola Ježková a Nina Petráňová. Blahopřejeme vítězům a věříme všem účastníkům dnešního dne, že již budou umět se chovat v divadle a budou příkladem všem ostatním.

Autor:
Vydáno: