Studánka se dočkala

Konečně dnes se naše studánka dočkala svého odemčení. Je 2. června 2017. Sluníčko sice pálí, ale je přijatelněji. Proto děti školní družiny i klubu se vydávají konečně svoji studánku odemknout.

Studánka se dočkala

Krátce po třinácté hodině odchází děti školní družiny a klubu do blízkého lesa k nemocnici, aby konečně odemkly studánku a popřály jí jenom všechno to dobré. Právě nyní si uvědomujeme, co pro člověka, a vůbec pro celou Zemi znamená voda. Voda, tekutina, bez níž by nemohl existovat život. Pomalu a jistě se dostáváme do cíle, a scházíme ke studánce. Jaké překvapení pro Veverušáky, kteří před několika dny byli upravit okolí studánky, kde ještě odtékala voda. A dnes? Po vodě, která by měla odtékat, ani památky. Korýtko od studánky je suché. Proto jasně vidíme, jaký je nedostatek vody. Chvíli si povídáme, nasloucháme zpěvu ptáčků a pak i my si zazpíváme tu Berounskou studánku, kterou jsme se naučili minule. Relaxujeme ve stínu lesních stromů, pozorujeme okolí a pak již jdeme studánku odemknout. Slovy „Odemykám, odemykám studánku, abych měla vody do džbánku“, Maruška Hirnerová a Nikolka Ježková studánku zlatým klíčem opravdu odemkli. Vše se odehrálo za přítomnosti všech zúčastněných dětí z jednotlivých oddělení a klubu. Studánce jsme popřáli, každý sám za sebe a pak se s ní i rozloučili a odcházíme nazpět. Veverušáci si však ještě slíbili, že než odejdou na prázdniny, studánku ještě navštíví.

Autor:
Vydáno: