Stěhování aligátora

Vzhledem k nízkým nočním teplotám se v úterý 6. října 2015 konalo tradiční stěhování aligátora severoamerického jménem Libor z venkovní expozice.

Stěhování aligátora

Na Libora čeká zhruba sedmiměsíční pobyt ve vytápěném zimovišti, kde pro něj byla před čtyřmi lety zrekonstruována samostatná ubikace. Je v ní udržována teplota cca 27°C, vyhovuje i dostatečná vlhkost, prostor souše je vyhřívaný podlahovým topením. K dispozici má bazén o rozměru cca 6 x 3 metru a hloubce cca 90 cm, ve kterém má možnost plavat, teplota vody je 18 – 20°C.

Ve venkovní expozici jej návštěvníci mohli vidět od 29. května, po většinu dne ležel bez pohybu a prostor k odpočinku měl možnost střídat – na souši, na mělčině či v hloubce bazénu. Jeho nehybnost je občas terčem nevole některých nevychovaných návštěvníků, ale již několik let je pod dohledem kamery, takže tyto případy jsou méně časté. Libor je služebně nejstarší zvíře ústecké zoo, kde žije od roku 1974, tehdy byl zakoupen za 670 Kčs ve stáří cca 3 roky. Co se týče věku, soupeří o titul nejstaršího zvířete chovaného v zoo se samicí nosorožce tuponosého Zambou (stáří cca 45 let) a samcem orangutana Ferdou, který se narodil v roce 1969.

Něco ze života aligátorů v přírodě - žijí v zátočinách řek a bažinatých místech jezer, jejich potravou jsou ryby, příležitostně menší ptáci a savci, zdechliny. Dožívají se 40 - 50 let, jejich stavy ve volné přírodě poklesly (lov pro módní účely), takže mezinárodní obchod podléhá zvláštním opatřením. Začali se chovat na farmách a jsou nyní vysazováni do oblastí, kde byli v minulosti vyhubeni.

Autor:
Vydáno: