Statika hrou

V pátek 28. června 2019 otevírá Národní technické muzeum ve svém Centru stavitelského dědictví v Plasích novou stálou expozici s názvem Statika hrou. Expozice, která zve ke zkoumání, objevování a ověřování, vznikla ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Statika hrou

Inženýři spojili své síly se zaměstnanci muzea s cílem ukázat návštěvníkům, jak funguje stavba domu ze statického hlediska. Převedeno do řeči menších návštěvníků „Jak to, že dům stojí a nespadne.“

Řečí mladších návštěvníků nebývají většinou slova a poučky, ale obrazy, doteky, možnost být v poznávání aktivní. Tato kritéria byla pro vznik expozice určující, ale zároveň, tak jako v celém muzeu, zůstal zachován prostor pro oslovení odbornější veřejnosti. Příležitost osahat si různé materiály a vyzkoušet si základní statické principy je doplněna možností vidět staré historické plány a modely, dozvědět se, jak a proč se co dělá a funguje.

„Z modelů, které v expozici budou umístěny, stojí rozhodně za povšimnutí čtyři a půl metru dlouhý model Rankovy lávky,“ upozorňuje generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. „Tato celodřevěná, téměř 200 metrů dlouhá lávka vzpěradlové konstrukce bez vnitřní podpory byla navržená kolem roku 1838 pražským tesařským mistrem Michaelem Rankem. Měla přemostit Vltavu v Praze v místě dnešního Mánesova mostu. K její realizaci nedošlo, ale už jen její model je rozhodně nesmírně zajímavý.“

Pro většinu lidí je statik člověk, který je povolán k poškozené stavbě a rozhodne, zda se má zbourat, nebo ne. To je sice pravda, ale těžiště jeho práce je úplně jinde. Kde, to je cílem ukázat právě v nově otevírané expozici.

Současně s otevřením nové expozice Statika hrou bude v Centru stavitelského dědictví v Plasích zahájena výstava nominovaných projektů České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídka staveb realizovaných na území České republiky v posledních pěti letech má sloužit ke kontinuální propagaci kvalitní české architektury. Zahrnuje široké spektrum děl – od velkých komplexů a nákladných staveb po drobná díla, třeba i dočasného charakteru. Nejlepších 34 nominovaných projektů je možné si prohlédnout od 27. června 2019 ve venkovní expozici areálu CSD Plasy NTM. Vyhlašovatelem soutěže je Česká komora architektů. Vstup na výstavu je zdarma.   

Autor:
Vydáno: