Sněhulákování v 1. oddělení školní družiny

Zimní měsíc leden poskytl i v Berouně – Závodí spoustu zimní zábavy pro malé i velké sněhuláky. I když sníh, u nás moc dlouho nevydržel, přesto jsme si sněhuláky postavili. Naši prvňáčci se zapojili do projektu „Sněhulákování“, který pro nás připravil Domeček Hořovice.

Sněhulákování v 1. oddělení školní družiny

Domeček formou her a soutěží pro děti připravil k plnění šest úkolů. Děti je během týdne musely plnit. Za každý úkol, který byl splněn, obdržely jednu část velkého sněhuláku. Toho poslední den plnění sestavily a ozdobily si s ním nástěnku. Kromě úkolů, které jsme obdrželi, připravila pro nás paní vychovatelka další zajímavosti. První den, když jsme započali plnění úkolů, jsme si nejprve přečetli pohádku o sněhulákovi. Pohádka byla krátká a my k této pohádce vytvořili ještě ilustraci. Potom jsme šli ven a zde si splnili úkol č. 3. Zahráli jsme si hru na Mrazíka. Jeden z nás byl Mrazík a na koho sáhl nebo jej chytil, byl zmražen. Když všechny děti byly zmražené, hra skončila. Za splnění úkolu jsme dostali ruce a nohy pro našeho sněhuláka. K tomu jsme si ještě zahráli hru „vločky“, kdy vločky se k sobě přitahovaly. Vločky přeci nebývají všechny stejné. Každá je jiná. A tak v úkolu č. 2 jsme sbírali sněhové vločky, které jsme pak soustředili tak, aby byly stejné a snažili se spočítat příklady, které se skrývaly ve středu vločky. Za splnění jsme dostali druhou sněhovou kouli.

Další den jsme se snažili vymyslet svoji vlastní pohádku o sněhulákovi. Každý si k pohádce řekl alespoň jednu větu a paní vychovatelka psala. Naše pohádka se jmenuje „Zajíc a sněhulák“. Formou soutěže jednotlivců jsme si splnili úkol č. 4. Zde jsme hledali pět rozdílů na dvou obrázcích sněhuláka, které vypadaly naprosto stejné. Za splnění jsme obdrželi šálu pro sněhuláka. A protože nám zbyl ještě čas, hledaly jsme stopy zvířat a každý měl stopu přiřadit k obrázku. Tím jsme si splnili úkol č. 1. A obdržely pro našeho sněhuláčka první kouli. Třetí den jsme započali básničkou o sněhulákovi, kterou jsme se museli naučit všichni zpaměti. Za splnění úkolu č. 6 jsme získali hlavu sněhuláka. K tomu pro nás připravila paní vychovatelka výrobu papírové krabičky sněhuláka. A protože jsme byli brzy hotoví, naučili jsme se ještě i taneček o sněhulákovi. To byla dnes zábava, to jsme toho zvládli hodně a také jsme si to odpoledne užili. Předposlední den plnění úkolů jsme splnili úkol č. 5, skládali jsme jako soutěž sněhulákův hrnec a hádali hádanky. Zopakovali jsme si básničku a také taneček. A protože venku přestalo pršet a bylo docela teplo, vyrobili jsme si z papíru jako by sněhové koule a házeli jsme na cíl. Za splnění pátého úkolu jsme dostali hrnec pro sněhuláka. Po návratu z venku jsme si dali dohromady sněhuláka, slepili si díly k sobě, neboť jsme všechny úkoly vzorně splnili. A nyní nás čeká poslední den, kterým je vyhodnocení celé akce. To se odehrálo právě dnes, 5. 2. 2021. Děti k plnění přidaly i několik svých nápadů, kromě básničky, která byla jedním z úkolů, se naučily i taneček. Vše nakonec předvedly v plné parádě. Každý účastník „Sněhulákování“ obdržel Pamětní list, jako vzpomínku na plnění úkolů v roce 2021. Děkujeme Domečku Hořovice za tento krásný projekt a těšíme se na další spolupráci. Děkujeme!

Autor:
Vydáno: