Školní družina zahájila rok 2023 - Rokem konikleců

Pravda, že běží rok 2023 již téměř tři měsíce, ale pro nás jako rok 2023 - Rok konikleců započal až nyní. Koniklec je vzácná rostlina nejen svým vzhledem, ale i svou vazbou na lokalitu, ve které roste.

Školní družina zahájila rok 2023 - Rokem konikleců

Jde o jeden z poslů jara. V současnosti stále vzácnější a vyžadující naši pomoc – ochranu. Určitě si zaslouží naši pozornost, abychom tento rostlinná klenot mohli v přírodě dál vídat. Rok konikleců vyhlásil Český svaz ochránců přírody pro rok 2023.

Proto i Český svaz ochránců přírody vyhlásil soutěž jako 2023 Rok konikleců a my se ve školní družině do ní s chutí zapojíme. Zahájení proběhlo právě dnes, když jsme na vlastní oči si mohli prohlédnout dva druhy konikleců – bílé a fialové barvy. Někteří z nás již tuto rostlinku znali, někteří ji viděli poprvé. Proto i koniklec se bude v naší přírodovědné činnosti během roku objevovat. Nejprve pouze ukázka, malé povídání o této krásné rostlince a pak již soutěžní zápolení našich skupin o něco déle.

Autor:
Vydáno: