Seznamte se s krví

Myslím, že všichni víte, že jsem důležitou součástí živého organismu. Charakteristická je pro mě červená neprůhledná barva a plním životně důležité funkce. Po těle rozvádím živiny a vitamíny, kyslík z plic transportuji ke tkáním a oxid uhličitý zase opačnou cestou, od tkání k plícím. Snažím se udržovat takové vnitřní prostředí, aby se mému tělu dařilo dobře. Zodpovídám částečně i za imunitu a za to, jak si poradíte s nemocí nebo infekcí.

Seznamte se s krví

Tvořím 9 - 10% z tělesné hmotnosti člověka, to je 4,5 až 6 litrů v lidském těle. Pokud se zraníte a ztratíte mě víc, než 1,5 litru, mohlo by dojít k velmi vážnému ohrožení na životě. Skládám se ze dvou základních složek, krevní plasmy a krevních buněk.

Každá krev je trošku odlišná, jiný vzorek byste odebrali u malého dítěte, starého člověka, nemocného nebo naopak člověka, který těžce fyzicky pracuje.

Chtěli byste vědět, proč mě příroda přiřkla červenou barvu? Je to tím, že červená je nejlépe rozpoznatelná ze všech barev. Lidské oko ji vnímá jinak, než ostatní barvy, je na ni daleko ostražitější. V barevném spektru nerozkládá tak snadno světlo,a proto je vidět i za špatných povětrnostních podmínek, když třeba mrholí, hustě sněží, nebo je hustá mlha. Člověk, který krvácí potřebuje být vidět, aby se zvýšila pravděpodobnost, že ho někdo najde a ošetří.

U krve rozeznáváme krevní skupiny. Jsou jimi čtyři základní: A, B, 0 a AB. S ní se narodíš, zůstává ti po celý další život, dědí se po mámě a tátovi. Do jaké skupiny patříš, ti může oznámit na základě odběrů jen lékař. Podle krevní skupiny tvé mámy a tvého táty ale můžeš předpokládat, do jaké skupiny patříš. Jde ale opravdu jen o velice přibližný odhad. Podívej se na tabulku, ve vrchním řádku najdi krevní skupinu tvé mámy a v bočním sloupci zase tátovu. Tabulka ti ukáže, jaká je pravděpodobně tvoje krevní skupina.

Krev je nejcennější životodárnou tekutinou a je možné ji i darovat. Dárcem se může stát dospělý člověk od 18 do 65 let, který je zdravý, neléčí se na závažné onemocnění, jeho váha je v normálu. Krve je stále potřeba. Odebrané množství neublíží, u zdravého člověka se rychle obnoví. Používá se u léčby lidí, jejichž krev neplní svou funkci, pomáhá při úrazech nebo dopravních nehodách.

Autor:
Vydáno: