Rok tesaříka pižmového v družině končí

V roce 2023 tímto hmyzem se stal tesařík pižmový. Jde o krásně zbarveného a pronikavě vonícího brouka, který v krajině uniká pozornosti. Jeho způsob života je poněkud skrytý. V posledních letech v české krajině tento druh ubývá.

Rok tesaříka pižmového v družině končí

V letošním roce se děti školní družiny již dvakrát ve své činnosti věnovaly tesaříku pižmovému. Nejprve jsme si připomenuly, že tesařík patří mezi hmyz a řádu brouci, čeledi tesaříkovití. Potravou dospělých jedinců je pyl a nektar, potravou larev je dřevo vrby jívy a topolu. Dále jsme si povídali o jejich vývoji a v úplném závěru se vydali na průzkum našeho okolí. Před průzkumem jsme ještě zasoutěžili ve skupinách. V první soutěži jsme měli 15 přesmyček hmyzu, které jsme měli rozluštit. Mnozí si poradili, pro některé z nás to bylo těžší. Ale na závěr jsme rozlouskli všechno. V druhé soutěži jsme spojovali druh hmyzu podle čísel na základě štafety skupin. To se povedlo a my i zjistili, o jaký druh hmyzu se jedná. Na závěr jsme se vydali na průzkum, nejenom tesaříka, ale i dalších druhů hmyzu. Pozorovali jsme ploštice, bělásky, slunéčko sedmitečné, včelku, vosu, a ještě další druhy. Po skončení průzkumu se vracíme zpět do družiny a pokračujeme v další činnosti. Na dnešní den budeme ještě navazovat ve všech odděleních společně. Zjistili jsme, že i hmyz patří mezi naše kamarády.

Autor:
Vydáno: