Rekordní sezóna dudků chocholatých

Nejúspěšnější hnízdní sezónu má za sebou program na ochranu dudka chocholatého na jižní Moravě. V umělých hnízdních dutinách (tzv. dudnících) jsme objevili celkem deset mláďat, což je nejvíce od začátku projektu.

Rekordní sezóna dudků chocholatých

Je to završení naší dlouholeté snahy o ochranu dudků. Z výsledků je patrné, že ptáci pozitivně reagují na přítomnost umělých hnízdních dutin v dané lokalitě. Letos jsme jednu budku přesunuli, protože se nám předchozí umístění zdálo nevhodné. K naší velké radosti ji ptáci ještě v té samé hnízdní sezóně obsadili. Navíc je to vůbec poprvé, kdy dudci zabrali hned dvě místa,“ řekl koordinátor projektu a kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Dudek chocholatý (Upupa epops) patří v České republice do kategorie silně ohrožených druhů. „Jeho populace je víceméně stabilizovaná. Možná lze vysledovat lehký nárůst populace, ale to může souviset i s globálním oteplováním a následným šířením druhu na sever. Ve Středozemí jsou dudkové běžnější a více se vyskytují v blízkosti lidských obydlí. U nás pozorovaní ptáci jsou plašší
a je daleko obtížnější je v přírodě zastihnout. Přesto má ale s přihlédnutím k nedostatku vhodných hnízdních příležitostí ve volné krajině péče o něj smysl,“ vysvětlil Suvorov.

Důvodem ochrany dudka může být nejen jeho ohrožení, ale i to, že se jedná o vhodný „deštníkový“ druh. „Znamená to, že spolu s dudkem jsou chráněny i další vzácné druhy. V našem případě jsou to představitelé krátkostébelných stepí v kombinaci s tradičním zemědělstvím. Je to zejména hmyz, který pozitivně reaguje na management ploch. Všem těmto druhům vytváříme vhodnou krajinu tím, že necháváme pravidelně kosit a spásat louky, kde pak mají prostor kvetoucí rostliny. Právě ty pak lákají hmyz a hmyz zase láká nejrůznější ptáky, kromě dudků například oba druhy našich bramborníčků nebo ťuhýka obecného. Postupně se tak zvyšuje jak rozmanitost, tak četnost jednotlivých zástupců rostlinné i živočišné říše. A dudek je modelový druh, takový ideální reprezentant, kterého lidé poznají a vidí, že se chrání něco konkrétního,“ doplnil Suvorov.

Na pět vytipovaných lokalit jsme 15 dudníků umístili v zimě 2017. Hned v prvním roce byla jedna budka obsazená a pár dudků zde vyvedl čtyři mláďata. Následující rok se situace ve tomto dudníku opakovala, tentokrát ale bylo ptáčat pět. Loni nezahnízdili dudci ani na jednom místě, v jedné budce jsme ale objevili mláďata silně ohroženého krutihlava obecného (Jynx torquilla).

Zdroj: ZOO Brno
Autor:
Vydáno: