Pýcha ZOO Tábor

Vlajková loď ZOO Tábor – stádo zubrů evropských – si užívá slunné dny mimo jiné i ve znamení „generačních sporů“. Po většinu dne se mohutní kopytníci spokojeně popásají v rozsáhlém výběhu v dolní části zoologické zahrady, případně polehávají ve stínu vzrostlých stromů.

Pýcha ZOO Tábor

Občas ale lze vidět i drobné spory mezi dospělými jedinci a dorůstajícími odchovanci, protože zvířata si potřebují vyjasňovat hierarchii ve skupině. Často se to stává ve chvíli, kdy je v dosahu jídlo a „mládež“ nejeví dostatečný respekt k nepsaným právům starších. V současnosti patří k nejmladším členům stáda vlastní odchovanci nížinné linie zubra evropského, kteří se narodili v táborské zoo – samice Taura (2019) a Tara (2018) a samec Taran (2019). Nejstarší z táborských odchovanců – zubr Tábor (2017) – byl letos na jaře převezen do nové přírodní rezervace u Rokycan, kde se stane zakladatelem nového stáda.

Jedno z největších zvířat, které před pár staletími žilo v lesích české kotliny (dospělý samec váží až 900 kg), bylo na počátku 20. století ve volné přírodě vyhubeno. A jen díky úsilí několika soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. A protože cílem táborských chovatelů je návrat tohoto živočišného druhu do přírody, sestavili v roce 2016 pětičlenné stádo pocházející z Polska a z Německa. Jeho úkolem je zplodit nová zubří mláďata vhodná k vypuštění do přírodních rezervací.

Foto: Kateřina Chlupáčková

Zdroj: ZOO Tábor
Autor:
Vydáno: