Pták roku 2024 ve školní družině

Tento druh žije kolem nás, od rušných center měst až po oblasti vysoko v horách. Titul rehkovi udělila Česká ornitologická společnost proto, neboť chtěla upozornit na nové chování této populace v souvislosti se změnou klimatu.

Pták roku 2024 ve školní družině

Tímto tématem Ptáka roku 2024 se odvíjela i odpolední činnost 2. oddělení školní družiny Veverušáků. Odpoledne si pro nás připravila praktikantka SPgŠ Beroun – Míša Barešová, která v letošním roce svoji praxi absolvuje právě u Veverušáků. Nejprve jsme si oživili obecné informace o ptácích, hovořili jsme o jejich způsobu života v zimním období. Zaměřili jsme se na jejich potravu, ale především i na to, jak my můžeme těmto opeřencům pomoci a co jim k snědku můžeme přidat. Potom jsme se rozdělili do čtyř skupin, tak jak jsme zvyklí a začala malá soutěž. Každá skupina obdržela puzzle, na kterém měly skupiny jeden druh ptáka. O něm po složení nám měla skupina něco povědět. Důležitou otázkou zde je i to, zda se jedná o ptáky stěhovavé a stálé. Skupiny skládaly puzzle vrabce, sýkorky, čápa, a právě rehka zahradního.

Po skončení skládání jdeme na pracovní činnost. Jdeme si každý vyrobit jedno krmítko z roličky od toaletního papíru, vyzdobit a přidat ptáčka na krmítku, ale i drobné zobání. Každá skupina měla svoji barvu krmítka. Po skončení výroby jsme zhodnotili naši práci a pokračovali dál. Zahráli jsme si Kimovu hru s dnešní tématikou. Na koberci máme rozmístěny předměty, které se nějak dotýkají ptačího života. Po dobu dvou minut se snažíme zapamatovat, co se zde pod ukrytím skrývá. Po dvou minutách končíme a každá skupina má na to další dvě minuty, aby sepsala, co si z toho zapamatovala. Po uplynutí časového úseku vyhodnotíme hru a připíšeme body. Po sečtení vyhlašujeme výsledky. Jak to dopadlo?

1.     místo – 3. skupina
2.     místo – 1. skupina
3.     místo – 2. a 4. skupina se stejným počtem

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast. Dnešní odpoledne s rehkem domácím, o kterém jsme se dověděli mnoho zajímavých informací, jsme si užili. Jistě to nebyla poslední návštěva tohoto opeřence v naší družině.

Autor:
Vydáno: