Pták roku 2023: polák velký

Od roku 1992 udělují ornitologové čestný titul vždy zajímavým ptačím druhům a tím upozorňují veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Česká společnost ornitologická vyhlásila pro rok 2023 ptáka roku poláka velkého. Jde o vrubozobého ptáka, který ke svému životu potřebuje rozmanité mokřady a ostrůvky a rákosinami. Těchto prostor je opravdu málo, a proto začal polák hnízdit na rybnících a některých řekách. Tomuto druhu vodního opeřence se dnes věnovala i školní družina.

Pták roku 2023: polák velký

Poláka velkého započala hledat i školní družina ve všech odděleních. 1. a 4. oddělení poláka velkého opravdu viděla, 1. oddělení v pátek 13. 10. a 4. oddělení jej viděla v lednu 2023. přestože Veverušáci po poláku velkém též pátrali, nepodařilo se ho vidět. A tak dnes 16. 10. 2023 se ve 2. oddělení tomuto ptáku roku věnovali. Nejprve jsme si zopakovali, co všechno o něm již víme, kde žije, jak ho poznáme, jaké má znaky a jak hnízdí atd. Potom jsme se vrhli do soutěže našich 4 skupin. Každá skupina obdržela jedno puzzle, které na rychlost, ale i správnost skupina musela složit. Dle rychlosti se různě přidělovaly body. Skupiny však během chvíle složily čtyři puzzle, podle toho se bodovalo a body se zapisovaly. Ve druhé části znalostní soutěže šlo o vědomostní kvíz, kde děti měly osmnáct otázek a vybíraly pod písmenem z abecedy správnou odpověď. Jestliže dobře přiřazovaly správné odpovědi, z daných písmen vyšla tajenka. Ta zněla: PTÁK ROKU POLÁK VELKÝ. Za rychlost a správnost se opět přidělily body a pak se vyhlásil vítěz. A jak to dopadlo?

1.     místo – 2. skupina – 68 b.
2.     místo – 1. skupina – 47 b.
3.     místo – 4. skupina – 38 b.
4.     místo – 3. skupina – 36 b.

Blahopřejeme vítězům, které čeká malá odměna.

Autor:
Vydáno: