Ptačí hodinka ve školní družině

Ptačí hodinka je celosvětový projekt, do kterého je zapojeno mnoho lidí, dětí i organizací, které mají zájem o přírodu a chtějí pro ni něco udělat. Jde o vědecký výzkum, který mohou provádět všichni i bez předchozích zkušeností, kteří chtějí pomoc přírodě. Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické každoroční sčítání ptáků na krmítku, ale i mimo něj. V letošním roce připadá na 5. – 7. ledna 2024, kdy sčítáme po dobu jedné hodiny, dle našich možností. Do tohoto projektu je od samého počátku zapojena i naše školní družina. Cílem sčítání je dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje.

Ptačí hodinka ve školní družině

Děti ve školní družině se se svými vychovatelkami začaly s přípravou na sčítání již po příchodu první den do školy. Všechna oddělení si zopakovala ptáky, které můžeme vidět v současné době u krmítka, ale i ptáky, které přes zimu u nás zůstávají. Pokračovali jsme i ve čtvrtek 4. 1., ale každý dle svého zvážení. Děti 4. oddělení s paní vychovatelkou si nejprve povídaly o projektu, o tom, jak zapisovat sčítání do tiskopisu Ptačí hodinky. Pak jsme si zopakovali soutěží dvojic a kvízovou soutěží na 15 stanovištích s obrázky nejznámější druhy ptáků. Po zhodnocení kvízu jsme si uvědomili, že jsme paní vychovatelku asi mnoho nepřesvědčili o tom, že některé druhy našich opeřenců známe. Budeme si ještě muset něco zopakovat. Na závěr jsme si ještě i zazpívali písničky, kde se vyskytují názvy ptáků. Byla to píseň Chytil táta sojku a Huboval vrabčák na zimu. Děti 1. – 3. oddělení vyrazily do přírody, aby se přesvědčily o tom, že v našem blízkém okolí ptáčci opravdu jsou. I když ne mnoho a to nevíme, čím to je zapříčiněno, ale jsou. Do Vánoc v okolí bylo velmi mnoho našich opeřenců. Každé oddělení se vydalo jiným směrem, ale vesměs jsme mohli pozorovat: kosa, sýkorku koňadru, holuba, hrdličku, straku, vrabce a poblíž zimoviště na Berounce i kachny divoké, labutě, ale i jednu raritu – nutrii. V družině jsme se ještě podívali na nějaké obrázky, připomenuli si i další pozorování, které bude probíhat už v pátek 5. 1.

V pátek 5. 1. jdou děti z jednotlivých oddělení pozorovat do okolí, spočítat, co kde uvidí. Vyráží na počítání i turistický kroužek, který se letos do počítání také zapojil. Děti z 2. oddělení a někteří zájemci z ostatních oddělení jdou ještě nakrmit opeřence, přidat zobání do krmítek a hodinku vydržet v našem blízkém školním parku, abychom zjistili, co zde máme.

Po pátečním sčítání jsme ještě všichni zvědaví na to, co se k nám dostane v pondělí, neboť děti se rozhodly, že budou počítat i v blízkosti svých domovů. Tak se nechme překvapit. Pak již paní vychovatelka odešle naše pozorování. Již se však těšíme i na to, až zjistíme, které druhy a kolik jich v naší republice bylo spočítáno a kolik lidí se do akce zapojilo.

Autor:
Vydáno: