Ptačí hodinka a Pohádkový dědeček

Děti naší školní družiny se zapojily do projektu Ptačí hodinka a 7. 1. 2022 se vydaly počítat ptáčky na krmítku. Toto své pozorování však spojily i s četbou z knihy.

Ptačí hodinka a Pohádkový dědeček

Než se malí prvňáčci vydali na počítání ptáčků na krmítku, přiblížili si život ptáčků z knihy Eduarda Petišky „Pohádkový dědeček“. Proto ani dnes nechyběla četba o ptáčcích z knihy. O čem jsme si vlastně četli? O nenasytném vrabci, O panu Šnofousovi. Děti též vytvořily k pohádkám ilustraci, naučily se písničku s tanečkem – Tancovali vrabci v trávě. Na závěr si zahráli hru Tažní ptáci.

Když vše bylo splněno, šlo se ven s cílem spočítat, kolik ptáčků přiletí v největším množství v daném čase ke krmítku. Super, splnili jsme. Ve skutečnosti jsme viděli i vrabce u krmítka.

Autor:
Vydáno: