Ptačí hodinka

Právě dnes začínáme již po třetí sčítat ptáky na krmítku. Projekt, který organizuje Česká společnost ornitologická o víkendu 8. – 10. ledna. Do zimního sčítání ptáků, se již po třetí zapojuje i naše školní družina. Jde o hodinku pozorování nejen na krmítku, ale i v jeho blízkém okolí.

Ptačí hodinka

Již od počátku prosince se děti školní družiny starají o přísun potravy pro naše opeřence. Nejprve rozvěsily krmítka, doplnily potravu – zobání pro ptáčky a pravidelně je doplňujeme. Již od tohoto okamžiku se připravují na vyvrcholení – Ptačí hodinku. Ještě předem se seznámíme s ptáky, které u nás v blízkém okolí můžeme pozorovat a pak již čekáme na první okamžiky sčítání. Je 8. 1. a děti z 1. a 3. oddělení se svými vychovatelkami odchází na svá stanoviště, aby se mohly věnovat pozorování ptáků, ale především jejich množství. Děti se rozděluji do několika skupinek v jednotlivých odděleních. Každé oddělení odchází jiným směrem. 1. oddělení své pozorování směruje přes lávku na pravý břeh Berounky, postupují přes Ostrov a směrují své pozorování k pedagogické škole. Děti z 3. oddělení se nasměrovaly na levý břeh Berounky, kolem bývalého autobusového nádraží a prochází křoviska směrem ke Štice. Zde cestou vytvořili 4 stanoviště, kde po dobu jedné hodinky sledovaly naše opeřence. Vše jsme si všichni bedlivě zapisovali naše pozorování, abychom mohli zaslat hlášení. Jaké ptáčky jsme viděli? V minulých letech jich bylo více, ale my jsme rádi i za dnešní počty při pozorování. 1. oddělení – při počítání vidělo několik desítek kachen, holubů domácích a racků, 2 labutě, 3 sýkorky koňadry, 3 vrabce domácí, 1 kosa černého. Děti z 3. oddělení spočetly: 2 labutě, 10 kachen, 10 holubů, 7 racků, 4 vrabce, sýkorky koňadry, sýkorku modřinku, kosa černého, hrdličku, straku, 3 zvonky. Pozorovali jsme i hnízdo brhlíka, ale samotného ptáčka jsme neviděli. S naším pozorováním jsme byli nadmíru spokojeni, ale čekalo nás ve 3. oddělení ještě jedno překvapení. Objevili jsme „Ježčí domeček“ o kterém jsme si pak i povídali. O těchto domečcích jsme se dověděli z Radničního listu a my bychom byli rádi, kdybychom mohli navštívit všechna místa v Berouně, kde se „Ježčí domečky“ nachází. Venku jsme strávili skoro celé odpoledne, bylo krásně, bylo i trochu sněhu, ale v závěru nám byla již zima. A tak nadšeni z našeho pozorování jsme byli všichni.

Autor:
Vydáno: