Ptačí hodinka

Ptačí hodinka probíhá od ledna 2019 a letos je to již druhý ročník tohoto projektu. Ptačí hodinka je určena všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v blízkém okolí. Tak jako u nás tato akce probíhá, stejně tak sčítají ptáky lidé v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. Cílem tohoto projektu je zjistit informace o chování přezimujících ptáků v naší republice. Cílem je i zapojení široké veřejnosti do zimního sčítání ptáků na krmítkách i mimo.

Ptačí hodinka

S cílem zapojení co nejvíce široké veřejnosti do zimního sčítání se proto zapojuje i naše celá školní družina. Ve všech odděleních probíhalo sčítání ptáků u krmítka a v blízkém okolí v termínu 10. 1. – 12. 1. 2020. Krom jednotlivých oddělení se do akce zapojilo i několik jedinců školní družiny i se svými rodiči. Velmi si vážíme toho, že naše děti mají zájem o život ptáků a o přírodu jako takovou. Velké poděkování patří Barboře Rybákové z Veverušáků, Elišce Jechové a Dominiku Tůmovi ze 4. oddělení. Tyto děti se věnovaly pozorování i se svými rodiči a výsledky nám odevzdaly k odeslání. Děkujeme. Výsledky pozorování je nutné odeslat do 17. 1. Již nyní čekáme na ukončení projektu, abychom se všichni mohli seznámit s výsledky pozorování a největším zastoupením jednotlivých druhů ptáků. Jsme rádi, že se nám daří budovat vztah k ptákům a že nám není lhostejný jejich život v zimním období. Snažíme se je i přikrmovat a při tom i pozorovat jednotlivé druhy ptactva.

Autor:
Vydáno: