První ročník kopané – rodiče x děti pokračuje i v 1. oddělení

První ročník turnaje v kopané rodiče x dětem dnes 20. 5. pokračuje i v 1. oddělení naší školní družiny. V říjnu tento turnaj proběhl u nejstarších dětí ve 2. oddělení. Nastoupilo 14 dětí z 1. oddělení ŠD, které pracuje pod vedením paní vychovatelky Jany Novákové. Složení družstva dětí: Mikuláš Eninger, Dennis Kintner, Tomáš Procházka, Dominik Říha, Jakub Stromský, Antonín Voldán, Lucka Dvořáková, Eda Kadeřábek, Antonín Macourek, Leonka Radová, Julie Kubová, Míša Rožánek a Liliana Kratochvílová.

První ročník kopané – rodiče x děti pokračuje i v 1. oddělení

Proti dětem nastoupilo družstvo rodičů ve složení: tatínkové – Kuba, Procházka, Říha, Kadeřábek, ale i dědeček Beatrice Stejskalové. Nechyběly ani maminky v družstvu. A kdo to byl? Maminka Stromská, Voldánová, Dvořáková a Stejskalová. Na hřišti jsme přivítali i naše starší kamarády z 9. ročníku – Teodora Hrdinu a Viktora Podušku, kteří se ochotně ujali práce rozhodčích. Ostatní oddělení jsme mezi sebou přivítali jako super fandící návštěvníky fotbalového utkání „děti x rodiče“.

Je 13,30 hodin a my nastupujeme na hřiště, abychom mohli zahájit náš turnaj. Vzhledem k většímu množství rodičů i dětí se rozdělujeme na skupiny A i B, i když výsledek utkání bude jako celek pouze jeden. Hrací doba je 2x 15 minut. Vždy po uplynutí časového limitu se střídají nejen děti, ale i rodiče. Hra začala a mezi davem slyšíme výrazné fandění našim nejmenším hráčům. Hrajeme všichni velice bezpečně a bez nějakých náznaků faulů či podvodů. Vždyť jde přeci jen o hru. Nejde o žádný vrcholný zápas. Hru společně s dětmi prožívají i rodiče, kteří se přesunuli do svých dětských let. A to je super. Čas ubíhá velmi rychle, postupně střídáme a najednou zjišťujeme, že jsme na konci zápasu. A jaký tedy byl výsledek? Vyrovnaný boj nakonec – 3 : 3. Hurá! Není ani poražených, ani vítězů. Všichni jsou si rovni. Děti jsou spokojené, rodiče přivítali akci velice příznivě. Jedině tak mohou nakouknout rodiče pod pokličku činnosti naší školní družiny. My si z celého srdce vážíme přístupu rodičů, kteří nás ve všem podporují a s námi prožívají krásné chvíle našeho dětství. Vždyť i oni byli malí a také si mnoho užívali. Moc děkujeme! Nyní již následuje slavnostní nástup, hodnocení, poděkování všem za účast a našim rozhodčím za jejich dobře vykonanou práci. Na závěr družstva obdržela „Pamětní list fotbalového turnaje děti x rodiče z 20. 5. 2024“. K tomu následovala ještě i malá odměna.

Velké nadšení dětí bylo ukončeno. Posledních několik společných fotek a konec. V našich srdcích zbydou jen vzpomínky. Možná, že zápas nebyl poslední. Možná, že tato akce se stane tradicí naší družiny i pro příští leta. Zcela určitě ještě do konce letošního školního roku bude sehrán stejný turnaj pro 3. a 4. oddělení.

Vážení rodiče, naše milá školo, všichni naši kamarádi, my Vám za dnešní krásný den společně strávený sportem děkujeme. Loučíme se všichni heslem: „My, jsme to dokázali… a sportem ku zdraví“.

Autor:
Vydáno: