První letošní mláďata v Zoo Brno: kozy a čtyřoké ryby

Zatímco loni se jako první na svět podívala samička buvolce běločelého 17. ledna, tentokrát se chovatelé dočkali už 8. ledna. A hned si mohli užít trojnásobnou radost. V Dětské zoo se narodily dvě kozy kamerunské, v Exotáriu se vydařil odchov hladinovky čtyřoké.

První letošní mláďata v Zoo Brno: kozy a čtyřoké ryby

Tyto unikátní ryby žijí ve sladkých či brakických vodách v ústích řek a v mělčinách na atlantickém pobřeží v oblasti od jižního Mexika po Brazílii. Vlivem mořského přílivu a odlivu je salinita vody, v níž žijí, proměnlivá. Hladinovky většinou plavou tak, že jim z vody vyčnívají velké jakoby vypoulené oči. Loví hmyz popadaný na hladinu, ale za odlivu někdy opouštějí vodní prostředí a za kořistí se vydávají na obnažené bahnité či písečné břehy s porosty mangrove. Výsledkem evolučního přizpůsobení hladinovek specifickým podmínkám, které panují na rozhraní vodního a suchozemského prostředí, je unikátní stavba jejich oka. Něco o ní už napovídá anglické rodové jméno hladinovek: four-eyed fish.

Při pohledu z boku na hladinovku je vidět, že její oko dělí na dvě části horizontální přepážka z tmavého epitelu, takže to vypadá, že ryba má celkem čtyři oči. V oku hladinovky je však jen jedna čočka a jedna sítnice. Horní a dolní část čočky se liší zakřivením: nahoře je plošší, což odpovídá oku suchozemských živočichů, dole zaoblenější jako u ryb. Dělená čočka dokáže odstranit rozdíl v přenosu obrazu způsobený odlišným lomem světla v atmosféře a ve vodním prostředí.

V brněnské zoo se hladinovky rozmnožily hned několikrát. Úspěšné ale byly jen porody, kdy se narodila maximálně dvě mláďata. Pokud jich na svět přišlo více, v jednom případě až devět, byl odchov neúspěšný. Letos ze tří malých rybek (hladinovky jsou živorodé) přežila jediná. Což není mnoho! I tak je to pro Zoo Brno velký úspěch. Už proto, že hladinovky čtyřoké chová a odchovává v České republice jako jediná zoo.

Ve středu 8. ledna to nebylo na Mniší hoře jediné radostné vítání. Stádo koz kamerunských v Dětské zoo se rozrostlo o další dva členy. Chovatelé malou samičku pojmenovali Kamilka, samce pak Jeníček. Celkem jsme letos přivítali už pět mláďat tohoto druhu. Kamerunská koza je plemeno kozy domácí původem ze západního pobřeží Afriky. Je to nenáročné masné plemeno, které je schopno přežít v oblastech s velmi chudou vegetací. Aktuálně brněnská zoo chová celkem jedenáct koz kamerunských.

Zdroj: ZOO Brno
Autor:
Vydáno: