Příprava na zimu začala

Listopad je ideální doba na přípravu krmítka a zároveň započnutí pravidelného přikrmování. Toho si jsou vědomy i děti naší školní družiny, které každým rokem připravují krmítka pro ptáčky v blízkém parku u školy. Zde je totiž mohou i pozorovat.

Příprava na zimu začala

Právě dnes se děti z 2. a 4. oddělení naší družiny vydaly na zavěšení krmítek v blízkém okolí naší školy. Nejprve jsme si říkali, co pro zdejší ptáky bude nejlepší potrava a potom již odcházíme. Naše krmítka každým rokem mají přibližně stejné místo umístění – tis v parku. Společně vybíráme místo a pak jdeme na věc. Krmítko musí být dostatečně nad zemí, aby ptačí návštěvníci nebyli ničím a nikým rušeni. Hlavně, aby se na místo nemohly dostat kočky. První krmítko visí, má výhodnou polohu i pro nás, neboť budeme pravidelně provádět zasyp potravou. Dnes jsme do krmítka dali slunečnicová semena a uvidíme, v jakém stavu bude krmítko příští týden. Pak odcházíme o kus dál a opět v tisu vyhlížíme místečko vhodné pro umístění krmítka. Když se všichni shodneme na místě, následuje zavěšení druhého krmítka a je proveden další zásyp slunečnicovými semeny. Do obou krmítek budeme pravidelně doplňovat potravu. Sezonu přikrmování děti z družiny stačily připravit a nyní již doplňování, přikrmování a sledování druhů, které naše místečka budou navštěvovat. Vždyť počátkem ledna se opět zapojíme do „Ptačí hodinky“ a budeme sčítat zdejší návštěvníky.

Autor:
Vydáno: