Prázdniny začaly….

Vytoužené dny volna, letní dovolená a tábory jsou nám již na dosah. Přestože od březnové situace s pandemií se nám mnoho nedařilo, nikdo do poslední chvíle nevěděl, zda dál pokračovat v přípravách letních táborů, zda se uskuteční či nikoliv. I pro naší Pionýrskou skupinu Beroun – Závodí, to bylo velmi těžké. Zájem dětí je velký, neboť naše dva běhy táborů běží již více než čtyři desítky let.

Prázdniny začaly….

Větší zármutek by byl nejen pro rodiče dětí, ale i děti samotné, a věřte, že i pro nás vedoucí a instruktory, kteří se během roku na tábor těší a ze všech sil jej připravují. Zklamání by bylo o to větší, neboť rok 2020 je rokem 30. výročí vzniku samostatné organizace Pionýr. Na poslední chvíli se vše uklidnilo, a byla stanovena zpřísněná kritéria k pořádání letních táborů. A tak děti s námi mohou odjet. Náš cíl je již víc než 40 let údolí u řeky Střely v obci Nebřeziny u Plas, okres Plzeň – sever. Na toto místo již jezdili i rodiče dnešních dětí, a v mnoha případech i prarodiče. Velice dojemné a krásné bylo, když před několika dny jsme vyrazili na holou zelenou louku a s námi se zde sešlo kolem 30 lidí, kteří nám pomohli tábor zbudovat. A víte, co to bylo za lidi? To by tomu nikdo nechtěl ani věřit. Jednalo se o prarodiče, rodiče dětí, které s námi letos na tábor jedou, ale i bývalí účastníci našich táborů. Jejich nadšení a jejich radost z toho, že se opět dostali na místo, kam i oni sami jezdili. A když se podíváme na složení vedení tábora, je to zvláštní. Nejde vůbec o cizí lidi, ale o lidi, které tuto problematiku znají a sem jezdili. Po skončení výstavby a při odpočinku se vzpomínalo, jak to zde bylo a kdo jezdil a jak se mu zde líbilo. Proto i jejich děti v této započaté tradici pokračují a my všichni pevně věříme, že i nadále naše tábory poběží.

Nyní nám již jen zbývá jeden den, a na místo dojedou první táborníci pod vedením hl. vedoucí Ing. Kateřiny Paličkové, zdravotnice Šárky Malé, kuchařky Aleny Paličkové a hospodáře Miroslava Hrbáčka. S dětmi budou pracovat další vedoucí a instruktoři. Tak naším táborům zdar!

Autor:
Vydáno: