Požární ochrana očima dětí

Takto je nazývána výtvarná a literární soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, které se mohou zúčastnit děti do 18 let školní i mimoškolní činnosti. V letošním školním roce jde o 50. ročník této soutěže. Shoda náhod nám též prozrazuje, že za nedlouho si budeme připomínat i 160. výročí vzniku dobrovolných hasičů v České republice. 22. května v roce 1864 ve Velvarech vznikl první český organizovaný sbor.

Požární ochrana očima dětí

Soutěž byla vyhlášena i v berounském regionu a zúčastnilo se jí 577 dětí ze 3 mateřských škol a 7 základních škol. Soutěže se zúčastnily i děti naší školní družiny. Dnes, 15. 5. 2024, proběhlo vyhodnocení soutěže. Pozvaní vítězové se sešli na požární stanici HZS Středočeského kraje Beroun. Z naší družiny se akce a vyhodnocení zúčastnil Vašek Církva, Fanda Mejstřík a Eliška Dvořáková. Akce byla započata úderem 15. hodiny, kdy po slavnostním úvodu a poděkování dětem za účast, začalo vyhodnocování. Pro nás to bylo velké překvapení, neboť do poslední chvíle nikdo netušil, jak vše dopadne. A jak jsme se umístili? Na 1. místě stanul Vašek Církva, na 2. místě Fanda Mejstřík a 3. místě Eliška Dvořáková. Jmenovaní obdrželi odměny za jejich obrázky. V průběhu vyhodnocení i další překvapení. Ke 160. výročí založení dobrovolných hasičů v České republice byla předána plk. Ing. Tomášovi Hradilovi, řediteli územního odboru Beroun HZS Středočeského kraje, pamětní medaile. Po předání všech odměn a slavnostním ukončení, byla provedena prohlídka stanice.

Po skončení akce odcházíme společně zpět ke škole, kde na nás již čekají netrpělivě rodiče. Blahopřejeme našim vítězům a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy na veřejnosti.

Autor:
Vydáno: