Podzim v plném proudu

Zrána mlha, v poledne trochu sluníčka, do toho nějaké dešťové kapky, po ránu chladno a odpoledne, jako by bylo jaro. Naši školáci si v tomto období užívají dva dny „podzimních prázdnin“.

Podzim v plném proudu

Podzimní prázdniny jsou i pro děti naší školné družiny. Ale úplně jinak, neboť my, v těchto dnech sbíráme nové a nové informace. Vyjeli jsme vlakem do Křivoklátu, nenavštívili jsme hrad, nezkoumali jsme historii, ale všemi doušky jsme hltali informace o lese, jeho obyvatelích a na závěr se prošli po „Veverčí lesní stezce“. My jsme navštívili Infocentrum LČR a navštívili zdejší expozici a pak i blízký les. Podzim byl v plné parádě, stromy zářily všemi barvami a naše oči zářily štěstím. Nejprve odcházíme do klubovny Infocentra, kde nás srdečně vítá paní Táňa a od samého začátku se nám věnuje. Zpočátku se orientuje v klubovně, kde je vystaveno mnoho vycpaných zvířat, zejména ptáčci. Snažíme se některé poznat a pak odcházíme do vedlejší místnosti. Usazujeme se do kruhu na koberec, na němž jsou pro nás připraveny vycpaniny lesních zvířat. Každý z nás si vybírá jednoho zástupce, který se mu nejvíce líbí a snaží se nám něco o něm povědět. Naše poznatky ještě doplňuje i paní Táňa, která dodává další informace, o kterých jsme třeba ani nevěděli. Potom odcházíme k další expozici o lese, kde se nachází i mnoho výukových pomůcek, při jejich použití jsme si mohli ověřit i naše znalosti a zjistit, co je špatně a co dobře. Velice nás zaujali hlasy naší lesní zvěře – srnec, jelen, liška, sova a mnoho dalších. Když jsme si všechno dobře prohlédli, šli jsme na svačinu. Po ní se rozdělujeme do dvojic tak, aby malí prvňáčci pracovali se staršími kamarády. A víte proč? Vydáváme se na „Veverčí stopu za poznáním“. Každá dvojice obdržela soutěžní kartu se šesti otázkami a podotázkami, na které jsme hledali odpověď při putování „Veverčí stopou“. Po vypracování a zodpovězení všech otázek nám vyšla i chvilinka na odreagování se. Mohli jsme navštívit zdejší rekreační areál s mnoha atrakcemi. Po několika minutách odcházíme zpět do Infocentra a kontrolujeme si naše odpovědi. Poznali jsme, co už všechno jsme se o lese dověděli. Po vyhodnocení jsme obdrželi malou odměnu.

Čas běží jako voda, a my se budeme muset rozloučit. Ještě poslední dotazy, poslední drobné nakupování a připravujeme se k odchodu. Paní Táňa nás chválila, že prý ani nevěřila, co všechno děti znají. Potěšilo to nejen nás, ale i naše paní vychovatelky. Vždyť my v přírodě žijeme. A hlavně, chceme o naší přírodě, našem lese, co nejvíce toho vědět a znát. Již nyní víme, že se určitě na Křivoklát do Infocentra LČR vrátíme. Srdečně děkujeme a těšíme se na další setkání. Hlavně děkujeme paní Táně, která nám v mnoha případech otevřela oči. Vždyť v přírodě je toho na poznávání mnoho.

Autor:
Vydáno: