Papoušci opouštějí zimoviště

Tento týden je v ZOO Tábor ve znamení velkého stěhování. Konkrétně několika desítek papoušků, kteří mohou díky stálému oteplení opustit své zimoviště a přesunout se do voliér v zoologické zahradě. Návštěvníci se tak kromě stálých zvířat, která zoo neopouštějí ani v zimě, nově potěší i z ojedinělé kolekce papoušků. Mnohé z druhů chovaných v táborské zahradě patří ke zvířatům ohroženým vyhynutím.

Papoušci opouštějí zimoviště

Na návštěvníky se v zoologické zahradě v Táboře asi nejvíce těší rozený šoumen kakadu molucký (na seznamu ohrožených druhů zvířat CITES), který je i součástí Evropského záchovného programu (EEP). Odhaduje se, že na Moluckých ostrovech ve východní Indonésii, které jsou jeho domovinou, žijí ve volné přírodě poslední zhruba dva tisíce jedinců. Venkovní voliéry v táborské zoo dále osídlí pět jedinců druhu ara zelenokřídlý, ara arakanga (na seznamu ohrožených zvířat CITES), dvě ary ararauny a dvě desítky papoušků vlnkovaných.

Pravidelnému stěhování předcházely důkladné přípravy spojené například i s tím, že bylo zapotřebí připravit nezbytné zastínění voliér v zoo rákosovými rohožemi. „Čekali jsme, až se teplejší počasí ustálí. Nemohli jsme riskovat, že by některý z našich svěřenců při nočním ochlazení prochladl, protože by to pro něj mohlo být i fatální,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec. Připomíná jedinečnost chovatelské kolekce papoušků v táborské zoo.

Zdroj: ZOO Tábor
Autor:
Vydáno: