Ozvěny z lesa a vyhodnocení celoroční práce školní družiny

Program Les ve škole se snaží o to, aby děti považovaly les za bezpečné a zajímavé místo, které nám dává mnoho příležitostí k jeho prozkoumání a zkoumat ho všemi smysly. Poznáváme tak stromy, byliny, houby, živočichy našeho ekosystému. U nás v ČR tento program funguje od roku 2007 a děti naší družiny jsou do něj zapojeny. Program Les ve škole funguje v 28 zemích světa, v 400 školách, družinách, kroužcích.

Ozvěny z lesa a vyhodnocení celoroční práce školní družiny

Mezinárodní program Les ve škole se stal jednou z náplní celoroční přírodovědné činnosti naší školní družiny ve všech odděleních i v celé ŠD. Vždy v závěru měsíce května a počátkem června bilancujeme tuto činnost a odesíláme hlášení o jeho plnění. Právě dnes jsme společně mohli tuto činnost zhodnotit a předat Certifikát Lesní třídy 1. oddělení, které pracuje pod vedením Jany Novákové. Certifikát převzaly i děti 2., 3. a 4. oddělení. Nebylo by této činnosti, kdyby na ní nepracovaly i naše paní vychovatelky. Ty též získaly poděkování za plnění mezinárodního projektu Les ve škole. Každé oddělení k „Certifikátu Lesní třídy“ získalo patronaci nad 10 m čtverečními Nového pralesa na Ještědském hřebeni. „Certifikát Lesní třída“ obdržela i celá naše školní družina. Velmi si vážíme ocenění pro nás pro všechny a je nám všem jasné, že je to další motivace pro naši činnost, ale i závazek k další naší přírodovědné činnosti.

Autor:
Vydáno: