Otevřete oči – Den poezie začíná

Festival poezie se každoročně koná v listopadu na památku narození básníka Karla Hynka Máchy. Je od roku 1999 jakousi oslavou básní a básníků. Koná se dva týdny a my v družině se již několik let do akce zapojujeme. Ta se stává tradicí. Připomínáme si narození K. H. Máchy (16. 11.).

Otevřete oči – Den poezie začíná

Je čtvrtek, 14. 11. 2019 a děti školní družiny odchází do herny Veverušáků, aby společně prožily básnické odpoledne nejen samotného čtení, či recitování veršů, ale i soutěžení mezi jednotlivými skupinami. Po krátkém úvodním slově jsme vyslechli verše od našich malých básníků. Jejich vystoupení jsme si zpříjemnili ještě i četbou z knihy Jiřího Žáčka Aprílová škola. Z knihy čte paní vychovatelka, ale v četbě se střídají i jednotlivé skupiny. Vždyť Jiří Žáček patří k našim nejoblíbenějším básníkům současné doby. Pak již jdeme soutěžit. Na archu papíru máme vždy část básně. Pod ní v závorce nacházíme slova, která do veršů máme doplnit. V další části máme verše, kam opět doplňujeme rýmy, ale zároveň vytváříme čtyři rýmy další k danému slovu. Ve třetí soutěži máme doplnit svoje vlastní slova tak, aby se verše rýmovaly. Když je vše procvičeno, dalším úkolem máme složit svoji vlastní báseň na téma zvířátka. Všichni ve skupině se snaží o vytvoření co nejkrásnějších veršů. Po deseti minutách končíme a jdeme na poslední soutěž. Máme k dispozici arch papíru, rozlosovali jsme si barvy skupiny. Naším úkolem je najít poschovávané ústřižky veršů dle barvy a složit z nich báseň. Úkol docela těžký, ale zdařilo se. Někomu lépe, někomu méně. A teď již čekáme na vyhodnocení. Jak to asi dopadne?

1. místo: 2. skupina – 47 bodů
2. místo: 4. skupina – 41 bod
3. místo: 1. skupina – 40 bodů
4. místo: 3. skupina – 31 bod

Všichni účastníci obdrželi malou odměnu a ještě na závěr si přečetli verše z knihy Jiřího Žáčka. Nahlédněte na tvorbu našich nejmenších básníků v Berouně.

Kočička

Byla jedna kočička,
milovala jablíčka.
Měla modrá očička,
jako každá kočička.
Měla bílé vousky,
A nesnášela housky.
A růžový čumáček,
na ocásku chomáček.
Miloval ji každý kocour,
jako třeba kocour Mour.

Autoři: 2. skupina, ŠD Beroun – Závodí

Liška

Bydlí liška v lesíčku,
trhá si tam kytičku.
Má malinké mláďátko,
a vedle malé kuřátko.
Chodí pít k potůčku,
potká tam babičku.
Ona jí dá kytičku,
a babička sukničku.

Autoři: 1. skupina, ŠD Beroun – Závodí

Surikata

Surikata Máťa,
má souseda, jménem Páťa.
Chodí spolu po zahradě,
nehlaďte lva po bradě.
Orangutan zdraví je,
žije také v zahradě.

Autoři: 4. skupina, ŠD Beroun – Závodí

Autor:
Vydáno: