Ohlédnutí za rokem 2018

Ústecká zoo vykročila do nového roku, ale ještě předtím se malou rekapitulací rozloučí s rokem loňským, a to ústy několika vedoucích pracovníků. „Potěšil nás počet návštěvníků, který k nám v roce 2018 zavítal, neboť se podařilo překročit stosedmdesátitisící hranici, konkrétně naši zoo navštívilo celkem 173.998 osob. Největší nárůst jsme zaznamenali v dubnu, kdy byli lidé po zimě natěšení k vycházkám do přírody,“ přibližuje ředitel zoo Roman Končel.

Ohlédnutí za rokem 2018

Během prázdninových měsíců s vysokými teplotami byla sice návštěvnost o něco nižší, ale celkově se pozitivní trend podařilo udržet až do konce roku. Oproti roku 2017 přišlo do zoo o 10.000 návštěvníků více, z historického hlediska se jedná o druhou nejvyšší návštěvnost od roku 1955, kdy existují první záznamy. Rekordním je zatím rok 1988, kdy zoo představila řadu nových dosud nechovaných druhů, jako byli např. již dva sloni, medvědi malajští, giboni bělolící, zoborožci a mnohá další. Zároveň bych chtěl poděkovat našemu zřizovateli, statutárnímu městu Ústí nad Labem, za přidělené účelové finanční prostředky, které jsou pro naši zoo nezbytné, abychom se postupně vyrovnali s dlouhodobými problémy provozního rázu, ať již se jedná o opravy expozic či technického zázemí, havárie či neočekávané výdaje,“ dodává Roman Končel.

„Zoologická zahrada je hlavně o zvířatech,“ představuje vedoucí zoologického úseku Lukáš Štěrba. „V roce 2018 se narodilo či vyklubalo cca 110 mláďat, z tohoto počtu se u některých druhů jednalo o chovatelský úspěch v rámci celoevropských chovů. Mezi ně lze počítat mládě korovce mexického, jedovatého ještěra obývající pouště a polopouště západního Mexika a Guatemaly. Také samička medvěda malajského Batu narozená v Evropě po dlouhých sedmi letech či dvojčata nosálů bělohubých, u kterých se odchov podařil pouze ve dvou evropských zoo, jsou velkými chovatelskými úspěchy,“ vyzdvihuje Lukáš Štěrba. Kromě narozených mláďat do zoo dorazili i noví chovanci, většinou k doplnění chovného páru či skupiny, popř. k nutné výměně chovných samců. Jedná se např. osla somálského, antilopu jelení, aru červenouchého či krajty zelené, psohlavce orinocké a zmije obecné.

Právě posledně jmenovaní se stali obyvateli nových expozic plazů v pavilonu exotária, které byly vybudovány v roce 2018. „Práce na několika dalších stavbách probíhaly během roku, ale dokončeny budou až letos na jaře. Jedná se o rozšíření expozice pro vydry malé včetně zázemí, takže tento jihoasijský druh nebude již nutné stěhovat do zimoviště a návštěvníci jej uvidí během celého roku,“ popisuje vedoucí provozního úseku Libor Ipser. „Další novinkou bude výběh a stáj pro tapíra čabrakového, kde bylo třeba provést zásadní rekonstrukci a modernizaci. Byla nově vybudována vyhlídka vodních ptáků, poblíž spodního vchodu budujeme nové expozice pro ptactvo Austrálie… Bohužel, v letošním roce jsme se potýkali s havárií zastaralého vodovodního řadu v horní části zoo, takže jsme kapacity našich pracovníků museli upnout na vyřešení tohoto problému,“ vysvětluje Libor Ipser.

„Neméně důležití jsou pro nás spokojení návštěvníci. V loňském roce jsme pro ně připravili řadu akcí, které tematicky souvisely zejména s významným výročím – uplynulo 110 od založení Lumpeparku, tedy původní ptačí rezervace, ze které postupně vznikla současná zoo. S tím souvisela i další témata, až již ochrana volně žijícího ptactva či upozornění na problémy ptactva na druhé straně zeměkoule prostřednictvím celoevropské kampaně Silent Forest,“ popisuje vedoucí útvaru kontaktu s veřejností Věra Vrabcová. „Také se nám podařilo pomocí grantů získat finance na různé vzdělávací aktivity a propagační materiály, ať již z Ústeckého kraje, Ministerstva životního prostředí či od našeho zřizovatele. Díky tomu mohou návštěvníci obdivovat dřevěnou sochu Heinricha Lumpeho včetně pozorovací stěny a velkého krmítka (dar obce Doubice) nebo včelí stezku, která vznikla v horní části zoo poblíž Venkovského dvorku,“ zakončuje Věra Vrabcová.

Autor:
Vydáno: