Odvoz mláďat puštíků a orlosupů k vypuštění do přírody

Celkem pět mladých puštíků bělavých a jeden orlosup bradatý byli odvezeni z ostravské zoologické zahrady – puštíci do Rakouska v rámci repatriačního projektu realizovaném ve Vídeňském lese, orlosup do Francie, kde byl vypuštěn do přírody v oblasti Baronnies.

Odvoz mláďat puštíků a orlosupů k vypuštění do přírody

Puštíci bělaví středoevropští v Rakousku

Mláďata této sovy se vylíhla v rozmezí od 1. do 9. března v expoziční voliéře. Všech pět bylo určeno k vypuštění do volné přírody v rámci rakouského projektu probíhajícího ve Vídeňském lese (www.habichtskauz.at). „Do tohoto projektu jsme se zapojili už v minulých letech – jedna samice odchovaná v Zoo Ostrava byla v lokalitě vypuštěna v roce 2014, další tři ostravská mláďata zůstala v chovatelské základně projektu (samec v roce 2017 a dvě samice v roce 2018). Samec z roku 2017 letos mezitím úspěšně zahnízdil. odchov mláďat bylo možné dokonce živě pozorovat díky kameře v budce (www.habichtskauz.at/video), nicméně nyní už jsou mláďata vylétnutá z budky,“ popisuje zooložka Adéla Obračajová.

Rekordní počty mláďat v Rakousku i v Ostravě

Rakouští kolegové prováděli zhruba do poloviny května intenzivní terénní monitoring volně žijících párů a snažili se označit co nejvíce mláďat, přičemž výsledek letošní hnízdní sezóny je novým rekordem, protože ve volnosti bylo zjištěno minimálně 53 úspěšně odchovaných mláďat! Vysoký počet úspěšně odchovaných mláďat zaznamenala i chovatelská základna rakouského projektu. „I v Zoo Ostrava se letos výjimečně dařilo, starší chovný pár (ve voliéře v návštěvnické části) poprvé odchoval pět mláďat a poprvé se rozmnožil i mladší pár v chovatelském zázemí (odchoval tři mláďata),“ dodává Adéla Obračajová. Mláďata byla po příjezdu do Rakouska umístěna na 2-3 týdny do adaptační voliéry, kde se budou učit lovit živou kořist a zdokonalí své letecké schopnosti. Teprve poté je bude možné ve stáří cca 90-100 dní vypustit do volné přírody.

Orlosup bradatý ve Francii

Mládě orlosupa se vylíhlo 21. února 2019 v líhni, kde je chovatelé pět dní rozkrmovali a poté vrátili na hnízdo rodičovskému páru v lesní voliéře na Cestě vody, který mládě bez problémů přijal a také úspěšně odchoval. Už víme, že se jedná o samičku. Toto jediné letošní ostravské mládě bylo původně koordinátorem Evropského záchovného programu pro orlosupy bradaté doporučeno do chovu v chovatelské základně projektu, protože prozatím všichni potomci staršího ostravského páru byli vypuštěni do volné přírody, nicméně před dvěma týdny došlo k náhlé změně doporučení.

 Rekordní počet odchovaných mláďat

Právě rekordní počet úspěšně odchovaných mláďat v evropské chovatelské základně (celkem 30) a „přebytek“ samiček mezi mláďaty vedly koordinátora ke změně rozhodnutí. Jelikož potřeby chovatelské základny i všech pro letošní rok určených vypouštěcích lokalit tak byly pokryty, mohly být čtyři mladé samice (včetně ostravské), které měly zůstat v chovu, vypuštěny do přírody.

Ostravská samice tak byla v sobotu 25. května společně s mládětem odchovaným v bulharské stanici Green Balkans vypuštěna ve Francii v oblasti Baronnies v rámci projektu GYPCONNECT, jehož cílem je propojit obnovenou alpskou a ještě původní pyrenejskou populaci orlosupů bradatých. Obě mláďata byla vybavena vysílačkou, takže bude možné sledovat jejich pohyb po vylétnutí z hnízda.

Autor:
Vydáno: