Odpoledne plné netopýrů

Stejně tak tomu je u netopýrů. Podzimní období přináší změnu teplot, vzduch se ochlazuje, sluníčka je méně a netopýři si připravují prostor k zimnímu spánku, k zimnímu přečkání dlouhého zimního období. A tak po krátkém povídání se děti školní družiny pustily do soutěží. Soutěží opět jednotlivé skupiny proti sobě, které jsou složeny z jednotlivých oddělení.

Odpoledne plné netopýrů

Scházíme se na školním hřišti a začínáme. Každá skupina má svůj prostor v rohu hřiště a správný zapisovatel má tužku, podložku a soutěžní kartu se 40 políčky. Uprostřed hřiště hýří barevní netopýři, kteří jsou očíslovaní a na tělíčku mají napsáno písmeno. Ze 40 kartiček, které musíme posbírat skládáme heslo. Kdo je první získává body a postupně i ostatní. Hodnotí se i správnost hesla napsaná v tabulce. Posléze barevné netopýry skládáme kolem sebe podle čísla a mělo by vniknout stejné heslo. Ano, je to tak. Heslo zní: „Objevuje-li se večer mnoho netopýrů, bude hezky“. To znamená, že netopýři tvoří kolonie a prolétávají oblohou sem a zase tam. Ve druhé soutěži každá skupina má čtvrtinu kruhu a uprostřed je zapisovatel. Další soutěž se jmenuje „Pravda nebo lež“. Odpovídáme na 10 otázek – pravda „P“, lež „L“. Soutěžní družstvo se radí a pak zapisuje výsledek. Pozor, abychom zbytečně nikomu nenapovídali. Jde nám o body. Správně na 10 otázek neodpověděl nikdo, nejvíce bylo sedm bodů. Sedm správných odpovědí. V třetí soutěži do boje vysílá skupina jednoho staršího a jedno nejmladšího člena družstva. Na dvorku máme ukryto 12 netopýrů, kteří si zde našli svůj úkryt. Na obrázku netopýra máme pořadové číslo a též trojciferné číslo, které musíme zapsat do tabulky. Nejrychlejší má opět nejvíce bodů, bodujeme i správnost čísel. Další soutěž je opět o rychlosti. Všichni známe tzv. spojovačku čísel, kde nám vznikne nějaký obrázek. Dnes tomu bude také tak, ale pozor, zde spojujeme pouze čísla sudá. Na obrázku vidíme netopýra. Všichni splnili dobře a my jdeme na poslední soutěž. Tou je osmisměrka, kdy na obrázku máme obrázky velkých zvířat, které je nejčastěji loví. V osmisměrce je musíme najít, vyškrtnout a z písmen, která nám zbyla zjistíme, kdo nám nejvíce pije krev, věděli byste to? Jsou to přeci štěnice a blechy. Znalostní disciplíny soutěže máme za sebou a my si jdeme zahrát jednu netopýří hru. Netopýři létají vzduchem, vytváří kolonie a shlukují se např. po deseti. My se museli spojit po deseti. Kdo neměl desítku vypadl ze hry. A tak pokračujeme dál a dál, a nakonec nám zbyly jen dvě děti. To jsou vítězové hry.

Nyní následuje krátká přestávka, spočítání bodů a vyhodnocení. A jak to nakonec všechno dopadlo?

1.   místo – 1. skupina
2.   místo – 3. skupina
3.   místo – 2. skupina
4.   místo – 4. skupina

Po vyhlášení výsledků malá odměna a pozdravení všem netopýrům, aby v pohodě přežili dlouhé zimní období.

Autor:
Vydáno: