Odchov tučňáků brýlových v ústecké zoo

V druhé polovině května se ústecká zoo pochlubila velkým chovatelským úspěchem – zahnízdil zde pár tučňáků brýlových a výsledkem byla dvě vylíhlá mláďata. Vyklubala se 18. a 20. května a po třech týdnech lze zkonstatovat, že odchov probíhá bez problémů a obě mláďata jsou v pořádku.

Odchov tučňáků brýlových v ústecké zoo

Již v předjaří letošního roku bylo zřejmé, že si několik jedinců z našeho hejna začíná tvořit dvojice, u těchto dvou ptáků, samce jménem Alfie a samice Bobiny, jsme pozorovali i páření. Jedná se o zvířata pocházející z šestičlenné skupinky z polské Zoo Wroclaw, která v listopadu loňského roku doplnila deset jedinců naší původní skupiny z anglické zoologické zahrady Paignton,“ vysvětluje zoolog Lukáš Ševcovic. „Tento pár si vybral ke hnízdění skalní dutinu, do které zejména samec nosil hnízdní materiál v podobě suchého rákosí, trávy a větviček. Díky nainstalované fotopasti jsme zjistili, že samice nakladla dvě vejce, na kterých seděla převážně ona, samec poctivě doplňoval nový čistý materiál na hnízdo. Za velký úspěch považujeme to, že u obou jedinců se jedná o první odchov, a zatím jej zvládají bez problémů. Na krmení mláďat se podílejí oba dva rodiče a na záběrech z fotopasti pozorujeme, jak mláďata rostou a prospívají. Návštěvníci je ovšem „na živo“ ještě neuvidí, předpokládáme, že k vyvedení z hnízda dojde až za několik týdnů,“ dodává Lukáš Ševcovic.

Své páry vytvořili i další ptáci, někteří si vybrali pro hnízdění skalní dutiny, někteří si pod polokmeny vyhrabali hluboké díry v písku. „Z toho důvodu mohou naši návštěvníci momentálně pozorovat vždy pouze několik jedinců, ale nemusejí mít obavy, naše skupinka stále čítá 15 ptáků. Již přirozeně přecházejí z horní části expozice s menším bazénem a písečnou pláží do spodního velkého bazénu podél hlavní návštěvnické trasy. Zde je možný pohled pod vodní hladinu, stejně jako v jeskyni, kde lze sledovat ptáky při jejich elegantním pohybu ve vodě. V jeskyni je také umístěn monitor, na kterém lze vidět sestříhané záběry z fotopasti,“ vysvětluje tisková mluvčí Věra Vrabcová.

Tučňáky brýlové chová v České republice pouze Zoo Ústí nad Labem, takže tento odchov je první nejen v historii zoo, ale i v rámci celé Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). V Mezinárodní červené knize ohrožených druhů (IUCN Red List) je tento druh veden v kategorii „EN (endangered) = ohrožený“. Údaje z přírody uvádějí počty cca 50.000 jedinců, ale stavy mají klesající tendenci. Příčinou je lidská činnost – v minulosti hlavně sběr vajec a obydlování pobřeží, v současnosti se jedná zejména o nadměrný rybolov či znečišťování moří, ať již zamořením pobřežních vod plasty nebo aktivitami spojenými s těžbou ropy.

Autor:
Vydáno: