Ocenění práce dětí ze školní družiny

Ocenění celoroční práce dětí školní družiny je dobrou motivací všem ostatním dětem. Vždyť my už víme, že „Bez práce, nejsou koláče“. Proto se i děti v družině snaží, aby jejich práce byla vidět a mohla reprezentovat nejen je samotné, ale především naši školu, naši družinu.

Ocenění práce dětí ze školní družiny

Jak všichni víme, nejde to hned a rychle. Vždy je k tomu potřeba nějaký čas. A když se hodně snažíme, pak výsledek je vidět docela brzy. Děti mají úspěchy ve výtvarných soutěžích, vždyť například v tradiční soutěži Talent roku, mají na výstavě vystaveno několik svých děl. V letošním Talentu 2023 jsme mohli najít díla Roberta Baloga, Davida Tůmy, Sáry Brůnové, Lucie Dvořákové, Marie Mejstříkové, Káji Havelce, Kašpara Ježka, Davida Šimona, Honzíka Kováříka, Jakuba Švihálka, Emmy Gregorové, Zuzany Noskové, Adama Husáka, Čestmíra Štěpánka, Jakuba Vostárka a Viktorky Csirikové. Dobré výsledky mají někteří i v literárních soutěžích, kdy se snažíme psát pohádky nebo básničky. V této oblasti obdrželi uznání: Sára Nekvindová, František Mejstřík, Robert Balog a Marie Mejstříková. V dalších výtvarných soutěží jako jsou např. Hasiči pomáhají, Požární ochrana očima dětí, Nejkrásnější příroda, Mé toulky za zvěří, ale řada další. I v těchto soutěžích byly děti oceněny – Mariia Boyko, Taras Boyko, Tereza Heranová, Karel Havelec, Markéta Voráčková, Klára Hulová, Erik Koubík, Natálie Šimonová, Jeroným Štěpánek a Tereza Hojačová. Všem těmto nejmenším umělcův v dané oblasti byla udělena „Pochvala ředitelky školy“.

Vzorná je i reprezentace tanečního kroužku, který pracuje pod vedením Jany Novákové a tradičně již několik let vystupuje v květnu na „Berounském koláči“. V tomto roce si účastníci akce – Boušková Viktorie, Brůnová Sára, Dvořáková Eliška, Dvořáková Lucie, Charvátová Lucie, Karbušická Natálie, Chauliara Ariadni, Košťálková Veronika, Kubalová Adéla, Nosková Zuzana, Paur Jakub, Sládková Amálie, Stejskalová Beáta, Tůma David, Václavková Tereza, Zhytnyk Milana, vysloužili „Pochvalu ředitelky školy“.

Pochvaly předala paní ředitelka Mgr. Hana Kozohorská na slavnostním setkání celé školní družiny dne 15. června. Děkujeme paní ředitelce za předání ocenění a velmi si vážíme toho, že naši práci ve školní družině vidí a oceňuje. Tato ocenění zavazuje nás všechny k další úspěšné činnosti, ale i k ještě lepším výsledkům.

Autor:
Vydáno: