Obrázky pro seniory

Všechny dobré duše, kterým není lhostejná situace v době nákazy chřipkové epidemie, se snaží, seč jim síly stačí. Od profesionálů počínaje, kteří pracují téměř 24 hodin denně, až po dobrovolníky. Ti se snaží, kde mohou i při šití textilních roušek. Ty pak putují tam, kde jich je zejména nejvíce potřeba, ale i do domovů seniorů.

Obrázky pro seniory

Především lidé v domovech seniorů tuto situaci těžko nesou. Vždyť jsou již tak dlouho odloučeni od svých rodinných příslušníků, kteří je nemohou navštěvovat z důvodů nebezpečí přenosu této nakažlivé chřipky. O to více času jim věnuje personál. I oni přemýšleli o tom, jak jim zpříjemnit pobyt a přivést na jiné myšlenky. V Domově seniorů TGM v Berouně přišli na to, že když jsou děti doma, mohly by klientům namalovat obrázky pro potěšení. Slovo dalo slovo, k nápadu se připojila i naše školní družina a hned druhý den do Domova seniorů TGM Beroun zaslala obrázky od dětí školní družiny, které namalovaly ještě před tím, než byla pozastavena školní výuka, ale i činnost školní družiny a s tím spojené učení doma. Věříme, že babičkám a dědečkům se naše obrázky dostaly a že jim alespoň na chvíli udělaly radost. Přejeme klientům a personálu hodně zdraví, radosti ze života, osobní pohody a pevné nervy. Snad bude lépe. Vidíme, že ani dětem není za těžko v této složité době přiložit ruku k dílu. Každý se snaží podle svých možností přispět ke zlepšení nálady a přitom udělat někomu radost.

Autor:
Vydáno: