O šťastné veverce

Příspěvek od dětí ze školní družiny Beroun-Závodí, tentokráte na téma Veverky. Moc děkujeme a přejeme hezké počtení.

Byla jednou jedna veverka Zrzečka. Měla čtyři veverčí děti. Protože byla poměrně chudá to rodina, své děti nemohla uživit. Děti měly hlad a hlady křičely. Vydala se do parku sehnat nějaké oříšky. Sotva veverka sebrala ze země několik oříšků, v ten okamžik se rozhoukaly sirény. To slyšeli veverčí policajti, kteří okamžitě přiběhli. Pravili: „Veverku, věci z parku se brát nesmí.“ Veverka jim však vysvětlila, jak to u nich vypadá a že jsou chudá rodina. Policajti se po sobě podívali, a veverce Zrzečce pro své děti nechaly tři oříšky. Veverka odnesla oříšky domů a dala je svým dětem. Jednou uslyšela ve starém rádiu, že paní Veverčičková vyhrála ve sportce velikou částku peněz. Jak to Zrzečka slyšela, vsadila si také sportku ze svých posledních úspor. Ale světe, div se! Zrzečka vyhrála ještě větší částku. Koupila si palác, svým dětem nakoupila ty nejlepší oříšky a žili všichni spokojeně. A jestli ještě neumřeli, žijí tam dodnes.

Autor:
Vydáno: