Netradiční olympiáda ve školní družině

Blížícímu se závěru školního roku bývá v naší školní družině již tradiční sportovní akce „Netradiční olympiáda“. Té se vždy zúčastňují všechna čtyři oddělení naší školní družiny. Ne jinak tomu bylo i letos.

Netradiční olympiáda ve školní družině

Na přelomu měsíce května a června v jednotlivých odděleních proběhla „netradiční olympiáda“. Jaké byly disciplíny? Proběhl vytrvalostní běh, běh na krátkou vzdálenost, trojskok snožmo, skoky přes švihadlo na 1 minutu, hod na cíl, skoky snožmo, krátká trať. A jaké byly výsledky v jednotlivých odděleních?

1.      oddělení:
1.      Šimon David
2.      Macourek Antonín
3.      Dubnová Dorotka

2.      oddělení:
1.      Havelec Karel
2.      Ježek Kašpar
3.      Štěpánek Čestmír

3.      oddělení:
1.      Tůma David
2.      Faigl Jiří
3.      Vokůrka Jakub

4.      oddělení:
1.      Bratršovský Felix
2.      Poláková Anja
3.      Charvátová Lucie

Všem účastníkům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Sportem ku zdraví.

Autor:
Vydáno: