Nedestruktivní archeologický průzkum studny u Mikšova dvorce

Archeologické výzkumy Mikšova a Žižkova dvorce a areálu památníku Jana Žižky z Trocnova probíhají s přestávkami již od roku 1921. Prvním badatelem, který se zabýval problematikou Žižkova rodiště, byl borovanský rodák, právník a historik Jiří Petřík. Svůj výzkum zahájil na místě údajné studánky Jana Žižky, která se ukázala být studnou o průměru 175 cm a hloubce téměř 9 metrů. Ve výplni této studny bylo nalezeno velké množství keramiky, kterou bylo možné datovat od 14. do 17. století, v podobě celých nádob a dokonce zbytek dřevěného džberu na nabírání vody. Dodnes tyto nálezy tvoří základ fondu Trocnov, část byla použita při tvorbě nové expozice a zbytek je uložen v depozitářích Jihočeského muzea.

Nedestruktivní archeologický průzkum studny u Mikšova dvorce

Počátky založení Trocnova spadají do druhé poloviny 14. století.  Jan Žižka statky prodal v roce 1378 a od té doby až do roku 1425 byly spojeny v rukou pánů z Dvorce, kteří statky pronajímali sedlákům. V roce 1484 byly prodány augustiniánskému klášteru v Borovanech. Po jeho zániku v roce 1579 se Trocnov stal součástí rozsáhlého panství Rožmberků a v průběhu druhé poloviny 17. století statky zanikají.

Dnes však nejsou k dispozici informace o nálezových okolnostech artefaktů vyzvednutých v roce 1921 ze studny, neexistuje ani přesné zaměření, proto archeologické oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, společnost Naše historie a speleologická organizace ZO-2-01 Chýnovská jeskyně, provedly 10. 4. 2019 nedestruktivní průzkum studny u Mikšova dvorce v památníku Jana Žižky z Trocnova.

Po odstranění stávající roubené konstrukce bylo odhaleno svrchní kamenné zdivo kruhové studny. Dobrovolní hasiči z Borovan odčerpali vodu a speleolog provedl podrobný průzkum a detailní dokumentaci historického podzemního objektu. Ve studni byla zjištěna kruhová kamenná konstrukce, ve spodních částech studny velice pečlivě vyskládaná. Studna byla přesně změřena - hloubka studny je dnes necelých 6, 5 metrů s tím, že nebylo dosaženo dna studny. Na dně byly zachyceny spadané větve z okolního terénu a napadaný novověký materiál. Studna nebyla čištěna, a tak nedošlo na jejím dně k archeologickým nálezům keramického ani jiného archeologického materiálu. Technicky nebyla studna žádným způsobem narušena, pouze na některých místech, obzvláště v horní části byly otvory buď po vypadaných kamenech, nebo snad i po konstrukci používané při její stavbě. Studna byla vystavěna v jedné etapě a její počátek souvisí se vznikem Mikšova dvorce ve 14. století. Po této dokumentaci vznikne 3D model studny, který bude prezentovaný v rámci expozice v Trocnově a práce bude součástí celého komplexu nedestruktivního archeologického výzkumu před výstavbou a realizací středověkého skanzenu v Trocnově, jehož základní kámen bude položen 4. 5. 2019.

za celý tým: Mgr. Zuzana Thomová, archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Autor:
Vydáno: