Návštěva Hasičského záchranného sboru – stanice Beroun

S jednodenním předstihem si dnes 3. 5. děti z 2. a 4. oddělení školní družiny připomenuly Mezinárodní den hasičů i s jejich patronem sv. Florianem. Při této příležitosti navštívily Hasičskou stanici v Berouně.

Návštěva Hasičského záchranného sboru – stanice Beroun

Děti z 2. a 4. oddělení školní družiny i se svými vychovatelkami odchází po obědě na Hasičskou stanici v Berouně. Půl hodinka svižné chůze a my jsme v cíli. Jdeme se ohlásit, ale zde na nás již čekal velitel směny „A“ Martin Kůřil a další sloužící hasiči. Odcházíme do prostor garáží a tady začíná naše prohlídka. Nejprve krátký úvod a pak děti odpovídají na dotazy našeho průvodce. Kdo jsou vůbec hasiči, co mají za úkol a kde se s nimi všude můžeme vidět. Co je jich hlavním cílem? Jde pouze o požáry nebo mohou dělat i jinde? Všechny otázky jsme zvládli a můžeme pokračovat dál.

Nejprve se seznamujeme s výstrojí hasiče – od zásahové obuvi až po brýle a ochranný štít. Dozvídáme se, že limit na opuštění stanice při vyhlášení výjezdu k zásahu je do dvou minut. To vše během tohoto krátkého času musí hasiči zvládnout, nasednout do příslušných aut a odjet na místo činu. Některé části výstroje si můžeme půjčit, vyzkoušeli jsme si i helmy. Po ukončení prohlídky zásahové výzbroje přicházíme již i k zásahovým automobilům. Jako první vidíme RZA – rychlý zásahový automobil, který většinou zasahuje u dopravních nehod. Při rychlém vyprošťování lidí při dopravní nehodě pomáhá tzv. rozpínák a hydraulické nůžky. Jde o co nejrychlejší pomoc, kdy je člověk zaklíněn uvnitř auta. Zde jde o každou minutu, vždyť záchrana lidského života je ta nejdůležitější. Pokoušíme se zvednout rozpínák, ne všichni mají stejnou sílu. Někomu to šlo dobře, jiný musel vynaložit větší sílu. Dostáváme se i k prvovýjezdové cisterně, seznamujeme se s jejím vybavením a říkáme si, k čemu co slouží. Takto postupně projdeme všechna zásahová vozidla v garáži. Vidíme zde jeřáb AV 20, gumový člun, čtyřkolku a další a další. Na závěr jsme si všichni postupně mohli vyzkoušet, jak vypadá hašení pomocí proudnice „D“. Jak jsme se mohli přesvědčit, nic lehkého to není. Jako poslední jsme si mohli prohlédnout skluzavku, která začíná v patře a při vyhlášení výjezdu se po ni hasiči přepravují do prostor garáží. Zde se oblékají a během dvou minut musí opustit stanici. Jistě bychom zde mohli trávit více času, ale čas je neúprosný a my se musíme vracet zpět do družiny. Srdečně děkujeme našim hasičům a k jejich svátku přejeme, aby se jim vše dařilo a aby za neukázněné lidi nemuseli nasazovat své vlastní životy. Ještě jednou děkujeme!

Autor:
Vydáno: