Návštěva Domova seniorů TGM v Berouně

Právě dnes můžeme říci, že jeden z úkolů, které si naše družina dala za cíl byl na sto procent splněn. Jedná se o splnění úkolu v rámci Světového dne štědrosti a dobrých skutků. Sliby a závazky se musí plnit, a to nejen o Vánocích.

Návštěva Domova seniorů TGM v Berouně

Dnes děti školní družiny, v zastoupení dětí jednotlivých oddělení se vypravily do Domova seniorů TGM v Berouně. Tradice pokračuje v započatém díle, a tak po dvouleté odmlce mohly děti opět povzbudit, dobře naladit, zdejší klienty staršího věku – babičky a dědečky, v době vánoční. Tito zdejší obyvatelé mají sice své rodiny, ale posedět si s dětmi a s jejich asi třicetiminutovém kulturním vystoupením, je pro ně zážitek. Děti si pro klienty domova seniorů připravily pásmo veršů a koled, ale také hru na flétnu a vystoupení tanečního kroužku. Někteří si s námi i zazpívali koledy. Zpěv zazníval i při hře na flétnu. A to je dobře. Děti zpříjemnily klientům čas adventu a zkrátily též i dobu čekání na Vánoce. Velkou radost jsme všichni měli ze zpěvu společné vánoční písně Vánoce, Vánoce přicházejí. Tímto naším vystoupením to neskončilo. Děti z družiny pro klienty a personál vyrobily i vánoční přáníčka, které na úplný závěr rozdávaly. Myslíme si, že děti dnes opravdu udělaly dobrý skutek.

Tak krásné Vánoce a šťastný nový rok všem.

Autor:
Vydáno: