Nastávající paní vychovatelky na praxi v naší družině

Mnoho let umožňuje naše škola nastávajícím vychovatelkám se seznámit s prací školní družiny na naší škole. Každým rokem probíhá nejméně ve třech odděleních celoroční praxe, při které se studentky pilně připravují na svoji profesi. Ne jinak je to i v letošním roce. Letos probíhá praxe v 1. – 3. oddělení – u paní vychovatelky Novákové, Heroutové a Hrbáčkové. Každé oddělení pracuje s dětmi trochu jinak. A tak děvčata mohou čerpat nové a nové nápady.

Nastávající paní vychovatelky na praxi v naší družině

Dnes ve druhém oddělení jsme se dostali k Halloweenu. Poslední říjnový večer se v mnoha zemích anglicky mluvících nese ve znamení oslav Halloweenu. U nás sice taková velká tradice není, ale postupně si Halloween získává stále větší oblibu. Obzvlášť u starších dětí školní družiny. Zpočátku si vyprávíme o tomto svátku a pak jdeme na věc. Rozdělujeme se na dvě skupiny. Zároveň se do skupin ponořily i studentky a můžeme začít. Každá skupina obdržela jednu dýni a jejím úkolem bylo ji vydlabat a vytvořit z ní dekoraci, která podle pověstí a pověr se má umístit na okenní římsy se svíčkou uvnitř. Lidé věří v to, že si Jack vezme světýlko na cestu a je za to na oplátku ochrání. A tak téměř celé odpoledne jsme vyráběli dýňovou dekoraci. Děvčata se tak dokonale dokázala sžít s dětmi, že by po tak krátké době tomu nikdo nevěřil. Obě skupiny vytvořily krásnou dekoraci. Druhým úkolem pro děti bylo složení veršů k Halloweenu. Nastávající vychovatelky vytvořily odbornou porotu a na závěr vyhlásily vítěze. Děvčata poznala něco nového a děti zjistily, že i s novými vychovatelkami je to príma. Bylo by super, kdyby se studentky po celou dobu praxe snažily tak, jako dnes. Bylo by to ku prospěchu pro obě strany. Vždyť „Změna je život“.

Autor:
Vydáno: