Naše kulturní dědictví

Jsou kulturně poznávací společenskou akcí s cílem přispět k posílení historického povědomí o našem kulturním dědictví. Proto i naše školní družina se snaží o to, aby si děti více všímaly historických staveb, objektů a prostor.

Naše kulturní dědictví

Po včerejší procházce Berounem s cílem na radnici jsem ještě i dnes připomínali další místa. Dnes poprvé jsme měli možnost změřit své síly jednotlivých skupin ze všech oddělení naši družiny. Čtyři skupiny bojovaly o nejlepší výsledky. Uspořádali jsme soutěž pod názvem ANO – NE. Děti měly za úkol zjistit, co je pravda nebo lež u 32 otázek. Ty se týkaly ověření si znalostí ze včerejší procházky Berounem. Nezapomněli jsme ani na významné osobnosti našeho regionu. Připomenuli jsme si Václava Talicha, Hedu Průchovou, Františka Branislava, Jana Schneeweise, Viktora Palivce a další. Po ukončení soutěže jsme si společně opravili správné odpovědi a celou soutěž vyhodnotili. Právě dnes měli možnost si zasoutěžit i naši nejmenší. I oni, odpovídali zcela samostatně, na některé otázky. Po sečtení bodů jsme již věděli, kdo je vítězem. Jak to dopadlo?

Na 1. místě se umístila čtvrtá skupina, která získala 28 bodů. Druhé místo s počtem 24 bodů získaly dvě skupiny – první a třetí. Na třetím místě s 19 body je druhá skupina. Každý z účastníků obdržel malou odměnu. Naše soutěžní zápolení skončilo. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

Autor:
Vydáno: