Muzejní odpoledne ve školní družině

Tato noc proběhne i v našem městě a jistě některé děti s rodiči tuto tradiční akci navštíví. Letošním tématem akce jsou pověsti a legendy z regionu. Akce, která proběhla dnes v naší školní družině je tradiční, a my ji nazýváme „muzejní odpoledne ve školní družině“.

Muzejní odpoledne ve školní družině

Letošní ročník „Muzejního odpoledne“ proběhl již dnes 18. května a zapojila se do akce všechna naše oddělení. Každé oddělení si akci připravilo samo, ale ve všech odděleních jsme si vyprávěli pověsti a legendy z našeho regionu. Připomenuli jsme si sv. Ludmilu, poustevníka Ivana. Pověst o Zlatém koni, ale i pověsti a legendy o berounských strašidlech, o založení města. Některé pověsti a legendy jsme si již vyprávěli v rámci akce EHD ve školní družině, ale takových to informací není nikdy dost. Vždyť ne na darmo se říká: „Opakování, matka moudrosti“. Děti z 1. a 4. oddělení se vydaly přímo na místa, ke kterým se dané legendy a pověsti vztahují. Přímo u těchto památek si vyprávěly. Pro některé to byl velký zážitek. Hlavně pro naše malé, kteří sice o tom již slyšeli v rámci EHD, ale to byl jejich začátek. Nyní to vnímali již zcela jinak. První zastávka byla u řeky, kde byl Brod. Tam si děti četly a vyprávěly o založení města. Další zastávka byla u Pražské brány, tam jsme si vyprávěli a četli pověsti o strašidlech na klášteře. Dále jsme postupovali až na radnici a četli si o Klepáčkovi. Na náměstí jsme si povídali o založení kostela sv. Jakuba, o Mši mrtvých a o Ohnivém Behovi. Děti ze 4. oddělení ještě navíc hledaly dům čp.28 u Horní brány, kde Beha bydlel. Jedná se zřejmě o dům dnešního Hodinářství u Přibyla. Kolem kostela jsme procházeli do uličky V Hrdlořezích a říkali si, co se tam stalo. Šlo o křtění psa místo dítěte. Na závěr jsme zavítali do MGB, kde se nacházela výstava prací dětí TALENT 2023.

Děti ze 3. oddělení si pověsti a legendy přečetly ve školní družině. I zde se jednalo o všechny předešlé legendy a pověsti. Z časových důvodů se do města nedostalo ani 2. oddělení, ale to též podmínky „Muzejního odpoledne“ splnilo. 2. oddělení začínalo na hřišti ve škole, kde nejprve si zasoutěžilo. Rozdělili jsme se do skupin jako vždy a na hřišti byly rozházeny kartičky, které byly očíslovány a na kartě napsáno písmeno. Formou štafety děti zapisovaly do soutěžní karty to, co našly. Pak měly za úkol zjisti, co tyto výrazy znamenají. Jednalo se o názvy pověstí a legend našeho regionu. Po vyhodnocení si jdeme vyprávět pověsti. Začínáme pověstí o sv. Ivanovi, pak o Zlatém koni. Po těchto dvou méně známých vyprávění jdeme na pověsti Berouna, tak jako předešlá oddělení. Když bylo vše splněno, vyhodnotili jsme naši štafetovou soutěž. A jak to dopadlo?

1.      místo – 3. skupina
2.      místo – 2. skupina
3.      místo – 1. a 4. skupina se shodným počtem bodů

Muzejní odpoledne máme za sebou a daný úkol jsme všichni splnili na výbornou. Tak zítra se můžeme těšit i se svými rodiči na „Noc v muzeu“.

Autor:
Vydáno: