Můj atlas Evropy

Před několika lety byla v nakladatelství a vydavatelství Albatros vydána kniha Můj atlas Česka. Kniha, na níž se svými výtvory a verši podílely děti z celé České republiky. Tenkrát, se děti, naší školní družiny, do akce vrhly a jejich obrázky též měly úspěch. Děti některé našly v knize. Současně s křtem knihy bylo vyhlášeno další téma, na kterém se všichni shodli. Můj atlas Evropy.

Můj atlas Evropy

U nás v družině to bylo jasné. Děti z jednotlivých oddělení malovaly obrázky z Evropy. Šlo zejména o místa v Evropě, které děti navštívily nebo by si přály navštívit. Toto zadání bylo od redakce Albatrosu dětem z celé České republiky. A tak naše školní družina se opět vrhla do malování a vzniklo mnoho krásných obrázků. Ty v termínu byly odeslány a čekalo se a čekalo. Po určité době redakce vybrala nejlepší obrázky z nejlepších, které by použila v knize. Světe, div se! Z naší družiny byl vybrán obrázek či verše od 18 dětí. S tím nás seznámila paní vychovatelka. A zase neskutečně dlouho se čekalo a čekalo. Píše se říjen roku 2020 a najednou velké překvapení. Po několika letech děti, jež příspěvek byl vložen do knihy, obdržely balíček s knihou. Někteří se divili, někteří rodiče nevěděli, co je to za knihu, a byli všichni překvapení. Po otevření balíčku kniha. Po prolistování knihy velké hurá! To je můj obrázek, ten je toho a toho. No, to je super. Milé překvapení v této tíživé době. Kniha Můj atlas Evropy je na světě! Děkujeme Albatrosu za takovou krásnou knihu. Školní družina děkuje dětem za jejich práci. Poděkování patří těmto žákům: Povolná Maria, Bezrouková Anna, Voldán Matěj, Veselá Tereza, Chárová Eliška, Michajlovičová Aneta, Tejkl Václav, Křečkové Olivie, Lstibůrková Markéta, Seidl Filip, Trojanová Klára, Kodras Vojtěch, Ulrych Mathias, Kolman Jáchym, Fučík Štěpán, Kučera Michal, Šťávová Adéla, Anežka Povolná a Marie Hirnerová. Některé děti už k nám na školu nechodí, odstěhovaly se jinam, navštěvují již i jinou školu. Ale jejich práce si vážíme a nikdy na tyto děti určitě nezapomeneme. Máme na ně krásnou vzpomínku.

Autor:
Vydáno: