Motýlí odpoledne ve školní družině k Roku motýlů

Cílem je upozornit na tohoto zástupce hmyzu a tím se inspirovat k jejich ochraně a ochraně biotopů. Většina z nás si představí motýla na rozkvetlé louce. S dalšími druhy se však můžeme setkat i v lesích, mokřadech či vyprahlých skalních stepích. Žijí v nížinách i na horách a jejich vývojová stádia nalezneme různě na bylinách, stromech, ve vzduchu i pod zemí.

Motýlí odpoledne ve školní družině k Roku motýlů

Rok motýlů byl započat ve 2. oddělení naší družiny, ale během roku se promítne do činnosti i ostatních odděleních. Po skončení výuky a po obědě odcházíme do družiny, kde na nás již čekají praktikantky SPgŠ Beroun, tak jako každý týden v úterý. Zasedáme na koberec a naše odpoledne zahajujeme jednou hádankou, která nám má napovědět při správné odpovědi, čím se budeme zaobírat dnes. Správnou odpovědí byl motýlek a my si dnes budeme povídat o motýlech. Nejprve zapátráme v naší paměti a každý nám řekne název nějakého motýla. To se povedlo, a tak můžeme pokračovat. Povídáme si o jejich životu, jak dlouho žijí, a co všechno o nich víme. Víme toho docela dost, ale získáváme ještě i další a další informace. V další části našeho odpoledne poznáváme různé druhy motýlů na kartách. Za správnou odpověď získávají jednotlivci body do svého bodování. Po zapsání bodů se věnujeme všichni společně vývoji motýla, získáváme informace, čím vším si musí motýl projít, aby se narodil nový motýlek. Poté se rozdělujeme do čtyř skupin a proběhne soutěž skupin a vypracování pracovního listu. Jde nám nejen o rychlost, ale zejména o správné odpovědi. Po vypracování si společně zkontrolujeme správné odpovědi a vyhodnotíme. Na 1. místě se umístila 2. skupina, 2. místo patřilo 1. skupině, 3. místo 3. skupině a poslední skončila 4. skupina. Nevadí, někdo musí zvítězit, někdo prohrát. Budeme mít další možnosti.

V další části našeho „motýlího odpoledne“ jdeme na výrobu čelenek s různými druhy motýlů dle naší fantazie, které později využijeme při venkovních hrách na dané téma. Po skončení výroby čelenek vyhodnotíme a jdeme ven na dvorek. Zde pro nás paní praktikantka připravila pohybovou hru. Jsme na rozkvetlé louce, kde se prohání spousta motýlů a k tomu jim hraje hudba. Když hudba přestane, každý si musí najít kvítek či malou obruč, do které si stoupne. Postupně odpadávají nejen motýlci, ale i kytičky. Kdo vydrží do finále, získává osobní body do bodování. Hru jsme si zahráli dvakrát, a moc se nám líbila.

Čas nám rychle ubíhá a my musíme končit. Dnešním „motýlím odpolednem“ jsme v naší školní družině započali Rok motýlů. V rámci tohoto projektu nás čeká ještě mnoho dalších činností.

Autor:
Vydáno: