Mladí ibisi z Ostravy míří do Španělska

Pětice mladých ibisů skalních z ostravské zoologické zahrady byla tento týden vypravena na cestu do jižního Španělska. Zoo Ostrava se tak podruhé zapojuje do mezinárodního repatriačního projektu na záchranu jednoho z nejohroženějších ptáků světa. Ostravští ibisi přispějí k posílení divoké populace čítající sotva 600 jedinců.

Mladí ibisi z Ostravy míří do Španělska

Cílem projektu Proyecto eremita zaštiťovaným ZooBotanico de Jerez ve Španělsku a odborem životního prostředí andaluské regionální vlády Junta de Andalucia je obnova volně žijící populace kriticky ohrožených ibisů skalních v oblasti Andalusie. Ostravská zoo se do něj zapojila poprvé v roce 2017, kdy zdarma poskytla tři mláďata – jednoho samce a dvě samice. Do přírody byli začátkem roku 2018 vypuštěni samec a jedna samice, druhá zůstala v chovatelské základně projektu.

V tomto týdnu bylo do ZooBotanico Jeréz odvezeno dalších pět odchovaných mláďat – tři samci a dvě samice. Mláďata se vylíhla koncem května loňského roku a všechna byla příkladně odchována svými rodiči. Po dohodě s koordinátorkou Evropského záchovného programu pro ibisy skalní (EEP) a španělskými kolegy byla tato mláďata určena pro záchranný projekt. Všichni mladí ibisi více než 3000km dlouhý transport zvládli v pořádku a momentálně se aklimatizují v zoologické zahradě. Zatím nevíme, kolik z nich bude vypuštěno do přírody a kolik posílí chovatelskou základnu projektu. Mláďata určená k vypuštění do volné přírody budou následně přesunuta do adaptační voliéry na vypouštěcí lokalitě.

Ibis skalní (Geronticus eremita) se v minulosti vyskytoval v Evropě (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Španělsko, Itálie), severní Africe a na Středním východě. V důsledku ztráty přirozeného prostředí, ilegálního lovu a kladením otrávených návnad došlo na mnoha místech k jeho vyhubení. Koncem 20. století se objevily další hrozby – používání insekticidů a elektrické vedení. Ve volné přírodě dnes žije pouhých 500-600 jedinců, čímž se tito ptáci řadí k nejohroženějším druhům na světě. V Červeném seznamu (The IUCN Red List of Threatened Species) je tento druh zařazen v kategorii kriticky ohrožený. 95 % světové populace dnes žije v Souss-Massa National Park and Tamri v Maroku, necelá stovka ptáků přežívá v polodivoké populaci v Turecku, zbytková populace (jen cca 5 ptáků) v Sýrii je pravděpodobně již vyhubená.

Díky repatriačním snahám ve Španělsku a v Rakousku se malé populace těchto krásných ptáků znovu vyskytují i v Evropě. Mezi lety 2004 a 2009 bylo v rámci projektu vypuštěno celkem 190 ibisů skalních a vypouštění stále pokračuje. Mortalita vypuštěných mladých ptáků je vysoká, přesto se však v roce 2008 vytvořil první hnízdní pár a v oblasti se v roce 2011 vytvořila malá, nezávislá a nemigrující kolonie.

Záchranný projekt Proyecto eremita je dalším příkladem konkrétní pomoci novodobých zoologických zahrad při ochraně přírody a nápravě škod, které člověk na přírodě napáchal.

Autor:
Vydáno: