Mláďata u komb ušatých

V expozici Noční Tanganika se v průběhu minulého týdne naradila dvě mláďata komb ušatých. Obě jsou zatím zcela odkázána na péči svých matek a tráví čas v bezpečí budek. Návštěvníci ostravské zoo je však mají možnost pozorovat díky kamerám, které budky snímají.

Mláďata u komb ušatých

Jedno mládě se narodilo 13. a druhé 17. ledna. Jejich matkami jsou zkušené samice, které již několik mláďat odchovaly. V přírodě rodí komby do hnízd ve stromových dutinách, kde jsou bezbranná mláďata ukryta v bezpečí před případnými predátory. V zoo proto mají tyto poloopice k dispozici několik budek, které stromové dutiny nahrazují. V nich tráví mláďata první dny svého života, přičemž samice je mohou čas od času přenášet a budky střídat. Aby mohli chovatelé odchov nočních primátů pozorovat a zvířata přitom nebyla nijak rušena, byly do budek naistalovány kamery, které vnitřní prostor nepřetržitě monitorují. Záznam z kamer je přenášen i na obrazovku v pavilonu Tanganika, takže návštěvníci ostravské zoo mají možnost sledovat, co malé komby v budkách dělají.

Zoo Ostrava chová komby ušaté od roku 2008. Za tuto dobu se zde podařilo odchovat 12 mláďat. Vše zatím nasvědčuje tomu, že i dvě nejmladší budou úspěšně odchována.

Celá expozice s nočními živočichy prošla v minulém roce výraznou rekonstrukcí. Kromě úprav prostorů pro zvířata byla expozice vybavena unikátním technickým zařízením. Fungování celé expozice, kde panuje obrácený světelný režim, řídí počítač. Ten simuluje světelné a teplotní podmínky co nejblíže těm přírodním. To znamená, že se světlo utlumuje a zesiluje postupně, jakoby se stmívalo a rozednívalo. Stejně tak s přibývajícím dnem narůstá teplota a navečer zase klesá. Dále byly budky nočních savců vybaveny kamerami. Kromě komb ušatých, jsou tak „pod dohledem“ i komby Garnettovy a damani pralesní.

Komba ušatá (Galago senegalensis) patří mezi poloopice a je tedy příbuzná lemurům. Je velká asi jako naše veverka. Od ostatních komb se liší krátce osrstěným ocasem. Obývá otevřenou krajinu s křovinami a řídkými lesy od Senegalu po Somálsko a Tanzanii. Je aktivní převážně v noci, přes den odpočívá v úkrytu. Zdržuje se ve skupinkách do sedmi zvířat, v nichž má vedoucí úlohu dospělá samice, zbytek tvoří pokrevně příbuzné samice a ještě nesamostatná mláďata. Rozmnožuje se dvakrát ročně. Orientuje se hlavně sluchem. Ve spánku si ušní otvory překrývají boltci, aby je nerušily okolní zvuky. Živí se převážně hmyzem a mízou akácií.

Autor:
Vydáno: