Mezinárodní den památek a historických sídel si připomenula i školní družina

Tento významný den podporuje naše znalosti o rozmanitosti kulturního dědictví, upozorňuje na všechny památky a podporuje úsilí o jejich péči, ochranu a zachování. Oslava Mezinárodního dne památek a historických sídel byla navržena Mezinárodní radou pro památky v roce 1982, a rok nato tento „památkový svátek“ přijala i organizace UNESCO. V České republice se tento den stává příležitostí ke komentovaným prohlídkám historických památek.

Mezinárodní den památek a historických sídel si připomenula i školní družina

Mezinárodní den památek a historických sídel se stal i motivací pro naší školní družinu. Památkami se nechala unést všechna oddělení a krom toho si ještě i připomenula některé „Berounské pověsti“. Navštívili jsme historické centrum našeho města, připomenuli si štítové domy, různá památná místa a objekty. První naší zastávkou byl brod přes Berounky, kdy jsme si připomenuli historii našeho města. Pokračováním jsme se dostali k Dolní bráně – Pražské bráně, kolem Infocentra jsme zavítali na radnici a pozdravili i skřítka Klepáčka. Vyprávění jsme si doplnili pověstí o Klepáčkovi. Chvíli jsme ho pozorovali a zjistili, že i nás svýma očima hlídal, zda neděláme nějaké hlouposti a zda si třeba i neubližujeme. Dál odcházíme k soše Mistra Jana Husa, o kterém jsme si též povídali a pokračováním se přesouváme k památníku obětem 1. světové války a pak i ke kašně sv. Jana Nepomuckého. Dále zaměřujeme pozornost na Muzeum Českého krasu a Jenštejnský dům, kde se muzeum nachází. Potom svůj zrak směřujeme na hotel Tři koruny, a hlavně pověst o pokladu, který se zde prý nachází. Pověst nechyběla ani o Jenštejnském domě a Bílé paní. Procházíme dál k Plzeňské bráně, Morovému sloupu na Seydlově náměstí, připomínáme i kostel sv. Jakuba s pověstí. Vracíme se zpět, po levé straně náměstí, vidíme Biřickou ulici, připomínáme nám. Joachima Barranda, Duslovu vilu, kde je MGB. Nezapomenuli jsme ani na Muzeum Berounské keramiky.

Děti z 2. oddělení ke své procházce po Berounských památkách přidaly i nově instalovanou výstavu na pěší zóně v Palackého ulici s názvem: „Jak vidí budoucnost muzea studenti architektury?“ K vidění jsou zajímavé náměty, ale my si myslíme, že historickému centru města se nehodí. Myslíme si, že historické centrum by mělo být zachováno. Vždyť je chloubou našeho města.

A po celkové procházce Berounem se vracíme zpět. Oživili jsme si naše znalosti o památkách a pověstech, které se k daným místům vztahují. Tímto si děti školní družiny připomenuly Mezinárodní den památek a historických sídel.

Autor:
Vydáno: