Mezinárodní den muzeí a galerií

Tento Mezinárodní den muzeí a galerií připadá na 18. května a má každým rokem téma. Pro letošní rok 2019 je jednotné téma: „Muzea jako centra kultur. Budoucnost tradice.“ I my ve školní družině si připomínáme tento den a každým rokem se uskuteční akce v jednotlivých odděleních. Ne jinak tomu je i letos.

Mezinárodní den muzeí a galerií

Letošní připomínka Mezinárodního dne muzeí a galerií byla v družině rozvržena do dvou dnů. Každé oddělení si mohlo vybrat dle vlastního uvážení. Děti z prvního oddělení 16. 5. se vydala na procházku do Berouna na Husovo náměstí, kde si ukázala Muzeum Českého krasu, Muzeum berounské keramiky, ale jejich hlavním cílem byla Městská galerie Beroun, která sídlí v Duslově vile. Zde si děti prohlédly výstavu Tomáše Béma „Plácky“. O tvorbě tohoto mistra si děti ještě povídaly v družině, než se vydaly do galerie. Krásná výstava, která dokázala i ty nejmenší nadchnout. Po prohlídce si děti našly obrázek, který se jim nejvíce líbil, a pak si zahrály na výtvarné umělce. I ony měly tento „Plácek“, který si vybraly na obrazu ztvárnit. Některá díla byla opravdu zdařilá. Děti z tohoto oddělení své obrázky věnují panu Tomáši Bímovi. Možná mu udělají i radost.

Děti z 2. oddělení se vydaly také na průzkum muzeí a galerií do města. Nechtělo se nám ani věřit, co vše jsme v našem městě v tomto směru našli. Začínali jsme Pražskou bránou, kde se nachází Výstavní síň Jiřího Jeníčka. Interiéry této brány jsou od roku 2001 výstavní scénou studentů katedry fotografie pražské FAMU. Postupujeme dál, hovoříme i o výstavní ploše uvnitř městského úřadu na radnici, kde se střídají různé výstavy obrázků dětí berounských škol. Nesmíme opomenout ani Muzeum Českého krasu v nejstarším Jenštejnském domě, Muzeum berounské keramiky, které nám přibližuje dobu rozkvětu hrnčířství v našem městě v dávné historii. Postupujeme dál a cestou k Plzeňské bráně se pozastavujeme u vystavených panelů s historií Berouna – venkovní galerie pěší zóny. Připomínáme i Plzeňskou bánu, kde v prvním patře v minulosti byla zbrojnice, ale dnes se zde nachází stálá expozice věnovaná historii a architektuře tohoto objektu. Procházíme do Havlíčkovy ulice a směřujeme k Holandskému domu, kde se nachází výstava Věry Mačkové: Berounka a Sázava v obrazech. Inspirací jsou jí krajiny, které si oblíbila, zejména Berounsko a krajina podél řeky Sázavy. To se stalo hlavním tématem její výstavy. My jsme tuto výstavu navštívili a velice se nám líbila. Pak jdeme dál, připomínáme si, Městskou galerii Beroun v Duslově vile. K památkám galerií a muzeí se ještě vrátíme.

Čtvrté oddělení se věnovalo této problematice také. Besedovali navzájem, co znají a co vědí. Na závěr si udělali malý kvíz z této oblasti. V pátek všechna oddělení opět vyrazila do Berouna, aby si ještě prošla to, co nestihla v předešlém dni. První oddělení navštívilo Holandský dům v Holandské ulici a navštívilo výstavu Věry Mačkové: Berounka a Sázava v obrazech. Druhé oddělení se vydalo na výstavu Tomáše Bíma v Duslově vile. Po prohlídce výstavy si děti vybraly jeden obraz, který je zaujal a líbil se jim. Jejich dalším úkolem bylo tento obraz ztvárnit tak, jak jej udělal Tomáš Bím. Děti si s tímto úkolem poradily velice dobře. Stejnou výstavu pak navštívilo i třetí a čtvrté oddělení. I děti ze čtvrtého oddělení se vrhly na malování obrazů podle vystavených originálů. Mezinárodní den muzeí a galerií děti školní družiny oslavily důstojně.

Autor:
Vydáno: