Mezinárodní den míru

Slaví se po celém světě. Měli bychom slavit mír, vyvarovat se konfliktů, připomenout si oběti nejrůznějších sporů. Tento den byl vyhlášen v roce 1981. Každý člověk by si měl připomenout, jaké útrapy prožívali lidé v době válek. Začněme každý sám u sebe, nebuďme na sebe zlí, buďme se všemi kamarádi a neubližujme si.

Mezinárodní den míru

A proto i dnes 20. 9. 2019 se sešly děti školní družiny v blízkém parku u školy, který se stal naší doménou. Právě těmito slovy jsme zahájili malou mírovou vzpomínku. Vysvětlujeme si slůvko „mír“, co vůbec znamená. Připomínáme si především boje 2. světové války, ale zaměřujeme se na nedalekou obec Lidice, která byla téměř vyhlazena se zemí. Jediným živým pomníkem se zde stala „Lidická hrušeň“. Ta přežila veškeré boje. Od té doby se podařilo vypěstovat několik odnoží, které se sází na památná místa. I my, zde na Závodí, máme tu čest, že lidická hrušeň roste u nás v parku. Svou prací se o ni zasloužily děti školní družiny. Proto se i dnes u této „lidické hrušně“ scházíme, aby si připomenuli nejen její sázení 25. dubna 2017, ale abychom si všichni dnes vážili toho, že žijeme v míru. Pro nás tato hrušeň je symbolem míru a my jsme šťastní, že ji zde máme, že si můžeme hrát v klidu, míru a pokoji.

V letošním roce se na ni urodily i čtyři hruštičky. Zvláštní. Vždyť i my máme čtyři oddělení školní družiny.

Autor:
Vydáno: