Mezinárodní den lesů

Významný den, který si připomínáme 21. března, je Mezinárodní den lesů. Byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. právě letos si připomínáme desáté výročí vzniku tohoto dne. Hlavním cílem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů. Lesy jsou velmi důležité. Celkově pokrývají třetinu povrchu planety Země.

Mezinárodní den lesů

A tak s časovým předstihem jsme dnes ve školní družině si připomenuly Mezinárodní den lesů. Lesy jsou životně důležité pro člověka, poskytují mu potraviny, krmivo, vodu, přístřeší, koloběh živin, ale také rekreaci. Hrají hlavní roli pro životní prostředí na Zemi, zvyšují vlhkost vzduchu, tvoří přirozenou bariéru větru, zmírňují horko, mráz a sucho a tak regulují klima, filtrují vzduch, brání erozi, akumulují a čistí vodu. O tom všem jsme si dnes vyprávěli a potom i zasoutěžili. Rozdělili jsme se na 4 skupiny tak, jak jsme zvyklí a dali se do boje. K soutěži nám pomohl plakát s názvem les, kde žijí různí živočichové, rostliny, stromy a keře, ale kde též vidíme patra lesního porostu. Na soutěžním archu máme tabulky s čísly, kam dopisujeme přírodniny z plakátu, které jsou zde očíslovány. Jde spíše o štafetový boj, který se nám z časových důvodů nepodařilo dokončit. Nevadí, kontrolujeme si to, co jsme poznali a zapisujeme si body. Ve druhé části soutěže bylo vyřešit 10 hádanek, které se přímo dotýkaly lesa. Po skončení zkontrolujeme a sečteme body. Než jsme však k tomu přistoupili, představily se nám ještě děti od Veverušáků z druhého oddělení. Ty se samostatně též věnovaly oslavě Mezinárodního dne lesů a na dané téma skládaly verše. Šlo o verše o zvířátkách, které v lese žijí. Povedlo se jim to a zaslouží si velkou pochvalu. A nakonec se vracíme k vyhodnocení soutěže. Jak to dopadlo?

1.     místo – 2. a 4. skupina
2.     místo – 3. skupina
3.     místo – 1. skupina

Za svoji snahu malá odměna a blahopřejeme.

Ukázka básně od Veverušáků.

Datel

Doktor lesa prý to je,
o stromečky pečuje.
Šplhá po nich o sto šest,
vyléčí nám celý les.

Když do lesa zajdeme,
datla tady najdeme.
Jeho ťukání slyšíme,
pomalu se při tom plížíme.

Les je pro nás odpočinek,
v noci máme klidný spánek.
Živý sen se nám zdá,
datel si s námi povídá.

Autor:
Vydáno: