Mezinárodní den dětí i ve školní družině

U příležitosti tohoto dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Cílem tohoto dne je upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

Mezinárodní den dětí i ve školní družině

Mezinárodní den dětí se každým rokem odehrává i v naší družině. Již několik let se družina zúčastňuje akce, kterou pořádá Dům dětí a mládeže v Berouně. I dnes probíhala příprava na tuto akci pod názvem Cesta za pohádkou aneb výlet do říše snů, která se konala na Městské hoře. Ve finiši všechno dopadlo úplně jinak. Vše nachystáno, připraveno, první skupiny připraveny k odchodu a počasí nám vše zhatilo. Začalo vydatně pršet a my se se musíme vrátit. Naše oslava proběhne v družině. Po obědě všech odděleních odcházíme do třídy, která nám dnes posloužila jako herna. Připravujeme prostor a čekáme na oficiální zahájení. Nejprve si vysvětlujeme, proč v dešti nejdeme na Městskou horu, ale pak již začíná náš program.

Na úvod jsme si přečetli veršovanou pohádku o líném zajíci z knihy Romany Suché „Veršované divadýlko“. Kniha nám nabízí krátké veršované pohádky o zvířátkách s výchovnou tematikou – o nezdravém papání, o lenosti, o utrácení a dalším. Po přečtení ukázky O líném zajíci jsme se rozhodli, že tento příběh i s loutkami sehrajeme. Vybraná skupinka dětí se krátce připravila a vše začalo. Mezi tím jsme si sehráli další pohádku O šípkové Růžence, také veršovanou a se zpěvem. Po zahrání Šípkové Růženky přichází na řadu veršovaná pohádka s loutkami O líném zajíci. I tato pohádka se nám líbila a přistupujeme ke třetí pohádce O veliké řepě. Tu sehráli děti z nejstaršího oddělení. Touto částí dnešního odpoledne jsme i započali projekt, do kterého jsme zapojeni „Týden čtení dětem“.

Po ukončení této části pokračujeme dál a společně jsme si za doprovodu hry na kytaru s paní vychovatelkou Mirkou Pacákovou zazpívali několik písní. Po písničkách následovalo i taneční vystoupení. Dvě děvčata na danou píseň začala tančit a v ten okamžik se k nim přidávají všichni ostatní. A v samém závěru nakonec probíhá i malá diskotéka. Své sólo nám předvedli o hoši, kterým byla zahrána jejich oblíbená píseň.  A tak se v závěru opět na taneční ploše setkávají všichni a disko tance pokračují. Čas nám rychle ubíhá a my si udělali krátkou přestávku, abychom si trochu odpočali a nasvačili. Po krátké pouze jsme přistoupili k dalšímu programu. Oživili jsme si hru, která je v družině oblíbená, a ještě se nehrála v letošním školním roce. Jde o hru TWISTER. A tak se do hry pouští malí i velcí hráči. Tentokrát nejde o postupovou hru, ale jde o to, abychom si to vyzkoušeli.

Čas naší oslavy Dne dětí se chýlí ke konci. I když jsme se nemohli zúčastnit oslavy Dne dětí na Městské hoře, užili jsme si ji i u nás v družině. Všem se dnešní odpoledne líbilo, ale nyní je již opravdu KONEC. Venku přestalo pršet, začalo i prosvítat sluníčko a my po úklidu družinového prostoru odcházíme ven, abychom se trochu proběhli. Vždyť za chvíli budeme odcházet domů.

Autor:
Vydáno: