Medvědí odpoledne u Veverušáků v družině

Tak jako v ostatních odděleních naší školní družiny se všichni připravujeme na návštěvu Medvědária na Městské hoře, tak i u Veverušáků v 2. oddělení vrcholí přípravy. Vždyť v tomto čase se večerníčkoví kamarádi před 22 lety připravovali na nový domov v Berouně.

Medvědí odpoledne u Veverušáků v družině

I dnes k nám do družiny přišly praktikantky z SPgŠ Beroun a strávily s námi celé odpoledne. U Veverušáků probíhalo soutěžní klání pod názvem „Medvědí odpoledne“. Po skončení výuky se scházíme v naší družině a zasedáme na koberec. Připomínáme si naše večerníčkové kamarády Vojtu, Kubu a Matěje a jejich dosavadní život. Neopomněli jsme ani na trochu historie, která se odehrála před 22 lety, kdy se hoši stěhují do Berouna a zde žijí dosud. Sice již jen Kuba a Matěj, neboť Vojta v dubnu 2016 odešel do „medvědího nebe“. Všichni víme, že trocha historie, nikoho jistě nezabije. A hned potom se rozdělujeme do čtyř skupin a jdeme soutěžit.

Jako první nás čeká Medvědí kvíz. Odpovídalo jsme na 15 otázek a vybírali jsme možnost správné odpovědi. I když se některým z nás nepodařilo odpovědět na všechny otázky správně, nic se neděje. Soutěží máme ještě více. Po vypracování kvízu jdeme na další soutěž. Sice měla proběhnout venku, ale mokrá varianta vše spraví. Naši družinu snes navštívili kamarádi medvědi, a jak venku pršelo, nanesli do družiny hodně a hodně stop. Prý abychom se nenudili. Stopy byly v družině, ale i na chodbě. Na stopách, které byly očíslovány bylo vždy písmeno. My jsme formou štafety jednotlivců ze skupiny měli zjistit, co se v hesle složeném z 49 písmen skrývá. Podařilo se všem, někdo rychleji někdo pomaleji. A tak heslo v sobě ukrývalo text části písně „Méďové“. V další soutěži jdeme skládat puzzle, které v sobě ukrývá, jak jinak než medvědy. Dle rychlosti složení přidělujeme skupinám body. Dvě kola skládání a šlo se na další úkol. Ten byl trochu složitější. Naším úkolem bylo složit báseň, která by byla věnována našim medvědům. Ve verších však nesměla chybět slova: podzim, Kuba a Matěj, rok 2000, medvědárium, Městská hora a přání. Skládání bylo na 15 minut. Po tomto časovém úseku jdeme na hodnocení. Každá skupina se pochlubí svým výtvorem a odborná porota z řad praktikantek a pana profesora pak vyhodnotí nejlepší. Dílo se podařilo všem a my se nemuseli za nic stydět. Nyní již jen vyhodnotit celé odpoledne a vyhlásit nejlepší skupiny.

Než spočítáme body, následuje ještě tradiční četba z knihy. Z jaké? No přeci knihy Méďové 2: Půl roku bez medvědích kluků. Jde o volné pokračování prvního dílu, kdy se pan Chaloupka stal jejich náhradní matkou a pak pro ně hledá zázemí, kde by mohli žít po celý další svůj život. A tak jsme se zaměřili na kapitolu o Berouně, kdy je pan Chaloupka odváží na městskou horu a pak za nimi jezdí, neboť se mu určitě stýská. Méďové na něj nezapomněli a vždy jsou šťastní, když se s ním setkají.

A nyní již jen vyhodnocení a konec dnešnímu odpoledni. Jak to dopadlo? Na 1. místě se umístila 3. skupina, druhá skončila 4. skupina a na 3. místě 1. skupina. Vítězům blahopřejeme a našim klukům přejeme krásné dny na Městské hoře.

Autor:
Vydáno: